Grön ungdom

Ungdom

Defense Camp 2024


Defense Camp är ett läger för ungdomar som anordnas av Bilkåren, Frivilliga Flygkåren, Frivilliga Motorcykelkåren och Sjövärnskåren. Under en vecka får ungdomarna prova på de arrangerande organisationernas verksamhet samt lära sig mer om Försvarsmakten och frivillig försvarsverksamhet.

Läs mer här

Kurser 2024

Kurs IDTypKursKursplatsKursdatumInfo
5734UUUK2Kråk, KARLSBORG2024-10-26 - 2024-11-02

FMCKs ungdomsverksamhet

Vi har en bred ungdomsverksamhet där vi utbildar ungdomar för att tidigt ge dem en bra värdegrund och ett gott trafiksäkert uppträdande. Huvuddelen av ungdomarna fortsätter inom organisationen och vidareutbildar sig – på så sätt har vi säkerställt den långsiktiga rekryteringen för FMCK och FM.

Varje sommar genomför FMCK ett antal centrala ungdomskurser och ungdomsledarutbildningar med riksintag. Information om kursernas innehåll finns under fliken Utbildning - Ungdomsutbildning. Kursdatum för årets kurser finns under utbildning i programmet.

För att kunna delta vid utbildningar inom FMCK krävs ett medlemskap i en FMCK Kår (ca pris 300kr/år). Alla kursanmälningar sker genom kårens regi, som vidarebefordrar ansökan till FMCK Kansli i Skövde.

Om du fyller 15 år före kursstart och vill skaffa ett AM-körkort och sedan vill vidareutbilda dig till Mopedordonnans hos FMCK, gör du så här:

 1. Leta upp din närmaste Kår.
 2. Kontakta din kår och säg att du vill bli medlem, och att du vill ansöka till UK1 (eller UK2 om du redan har AM-körkort vid datum för kursstart).
 3. Din Kår hjälper dig med din medlemsansökan och därefter din kursansökan.
 4. När du har genomfört UK1 och/eller UK2 är du berättigad till företräde om du ansöker till UK3
 5. Efter ungdomskurserna finns möjlighet till vidareutbildning mot Ungdomsledare och MC-Ordonnans.

Ungdomar som är medlemmar i en annan Frivillig Försvarsorganisation än FMCK (Bilkåren, FvRF, FRO, Sjövärnskåren etc), har rätt att ansöka till FMCKs centrala ungdomsutbildningar utan att inneha medlemskap i FMCK.

OBS UK1, UK2 samt UK3 bedrivs under militära former. Det innebär att du som elev kommer att bära uniform och lära dig militärt uppträdande. Kurserna bedrivs i ett mycket högt tempo, så det är viktigt att du tänker igenom beslutet att delta och att du förbereder dig mentalt på ett högt inlärningstempo under militära former. Samtliga av våra kurser följer Försvarsmaktens värdegrund samt likabehandlingsplan.


Kårverksamhet

I många av våra FMCK-kårer runt om i landet pågår lokal ungdomsverksamhet.
Några exempel på ungdomsaktiviteter på din kår kan vara mopedutbildning, AM-körkort eller Förarbevis, manöverträning, avrostningar, Första Hjälpen, orientering, mopedtouring, tävling och mycket mer. Ta kontakt med den Ungdomsansvarige i din lokala kårstyrelse, alternativt kårchefen.

UK1 – Ungdomskurs 1

Kursen är inställd tillsvidare.

UK2 – Ungdomskurs steg 2

Övergripande mål

Elev ska efter genomförd utbildning ha grundläggande kunskaper i MC-ordonnansens uppgifter. Elev bör efter genomförd utbildning satt personligt mål att vidareutbilda sig inom FMCK till MC-ordonnans i Försvarsmakten.

Kursen är avsedd för ungdomar med intresse för FMCK och Försvarsmakten.

Krav för tillträde

 • Medlemskap i FMCK eller annan frivillig försvarsorganisation. (Bilkåren, FVRF, FRO, Sjövärnskåren etc)
 • Påvisat intresse för FMCK och Försvarsmakten.
 • Minst 15 år fyllda vid datum för kursstart.
 • Inneha AM-körkort.
 • Vara informerad om FMCKs verksamhet och organisation av sin kår.

OBS Glöm ej att bifoga fotokopia på AM-körkort i din kursanmälan.

UK3 – Ungdomskurs 3

Kursen är inställd tillsvidare.

Ungdomsledarutbildning

Ungdomsledarutbildningen är avsedd för vuxna och äldre ungdomar som har goda förutsättningar och egenskaper för att verka som ledare i den lokala ungdomsverksamheten.

Mål

Kursen avser att:

 • Ge grundläggande kunskap om bestämmelser och anvisningar som reglerar verksamheten.
 • Ge ledarskapsutbildning.
 • Ge kännedom om grunder för rekrytering och information, planering och samverkan, ekonomiska bestämmelser och bidragsformer, utbildning, försvarskunskap, trafiksäkerhet.
 • Efter genomgången kurs kunna verka som ungdomsledare lokalt och regionalt

Genomförande

 • Kursen genomförs som centralkurs, 20 elever, 3 instruktörer
 • Kursens längd uppgår till 40 timmar fördelat på 5 dagar

Fordringar för tillträde

 • Vara medlem i FMCK, intresserad av ungdomsverksamhet och minst 18 år
 • Bedömas mycket lämplig att verka som ungdomsledare och vara en god förebild

Kursdatum central utbildning

Kontakta FMCK Kansli för information om kursdatum: utbildning@fmck.se

Anmälan

Anmälan till FMCKs centrala ungdomsutbildningar sker genom blankett Kursanmälan FMCK Ungdomskurser. Ifylld blankett hanteras av din kår.

OBS Kursansökan måste tillstyrkas (skrivas under) av din kår!

Antagna elever kommer tillsändas antagningsbesked med all information som eleven behöver inför kursen avseende resa till och från kurs etc.

Ungdomskurs snöskoter

Medlemskap i FMCK (eller Bilkåren), ålder 16-20 år (måste ha fyllt 16 år), mycket god fysisk status då det genomförs mycket tuff terrängkörning i djupsnö under kursen.
För ytterligare information och anmälan, se bilkaren.se

Md sk rmbild 2024 03 25 130352
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub