Kalender

En MC-ordonnans måste smidigt och snabbt kunna ta sig fram och genomföra sitt uppdrag oavsett väglag och terräng i alla väder, under alla årstider och vid alla tider på dygnet.


I tider av kris eller krig kan en MC vara det bästa, och i vissa fall enda, sättet att:

 • Transportera material som läkemedel, verktyg och vapen etc
 • Förmedla meddelanden, såväl skriftligt som muntligt
 • Skjutsa personal på väg eller i lätt terräng, tex sjukvårdspersonal på väg till en olycksplats
 • Utföra enklare rekognoscering av bland annat framkomlighet och bärighet på vägar och broar
 • Delta i eftersök genom att snabbt avpatrullera stigar samt transportera material och personal. MC-spår förstör inte möjligheten att efteråt söka med hundpatrull


Grundkurs MC (GK MC)

är en tvåveckorsutbildning för den som genomfört militär grundutbildning.

Fokus ligger till en början på grundläggande körutbildning. Successivt ökas svårighetsgraden så att kraven för militärt förarbevis för motorcykel uppnås. Normalt inleds kursen med uttag och start av de motorcyklar som ska användas. Därefter följer grundläggande sjukvårdsutbildning, med inriktning på åtgärder vid trafikolycka. Även militär riskutbildning ingår i denna del.

Huvuddelen av körutbildningen examineras fortlöpande av kursens instruktörer, men vissa delar examineras genom individuella körprov, t ex körning i stadstrafik. Parallellt med körutbildningen genomförs utbildning i felsökning, vård och underhåll av motorcykeln. Första delen av kursen avslutas med teoretiskt prov i MC kunskap, civil och militär trafikteori.

Den andra delen av kursen har sitt huvudsakliga fokus på befattningen som MC-ordonnans. Deltagarna får lära sig grunderna i orientering på MC, terrängkörning och trafiktjänst. I slutet av kursen genomförs en utbildningskontroll i form av en tillämpad övning där man praktiserar det som lärts ut under kursen. Kursen avslutas med vård och inlämning av motorcyklar och annan materiel.

Efter kursen ska deltagaren:

 • Trafiksäkert kunna hantera motorcykeln i alla tänkbara situationer på barmark
 • Kunna vårda och underhålla motorcykeln enligt vårdschema, även under fältmässiga förhållanden
 • Uppfylla kraven för militärt förarbevis för motorcykel
 • Grundläggande kunskaper i ordonnanstjänst
 • Grundläggande kunskaper i fordonsorientering
 • Grundläggande kunskaper i trafiktjänst
 • Grundläggande kunskaper i sjukvårdstjänst
 • Andra vanliga uppgifter för militära MC-förareGrundkurs MC vinter (GK MC vinter)

är en veckolång utbildning för personer som genomfört GK MC. För att kunna verka året runt som MC-förare krävs att man kan vidta rätt åtgärder för att skydda sig mot kyla, samt kunna manövrera motorcykeln på ett säkert och kontrollerat sätt i vinterväglag.

Kursen inleds med uttag av motorcykel och montering av skidutrustning. Därefter följer utbildningen "Kallt väder", med inriktning på åtgärder för att förebygga och förhindra köldskador. Kallt-väder-utbildningen genomför eleverna innan kurs digitalt.

Körutbildningen påbörjas på körgård där förmågan att manövrera motorcykeln i låg hastighet på halt underlag utvecklas genom olika övningar. Nästa steg är bromsning-/kurvtagningsteknik och landsvägskörning på vinterväglag. Det ingår också övningar i bogsering av MC och körning med passagerare. Längre fram i kursen ökas svårighetsgraden med körning i bandvagnsspår, skoterspår och ospårad djupsnö. Ett övningsmoment med körning i mörker med avskärmad och släckt belysning ingår också. Körutbildningen examineras fortlöpande av kursens instruktörer.

Efter kursen ska deltagare:

 • Trafiksäkert kunna hantera MC i snö och kyla
 • Kunna vårda och underhålla MC under vinterförhållanden
 • Känna till de begränsningar som finns för människa och fordon i kallt klimat
 • Ha kunskaper i fordonsorientering vintertidEfter avslutad utbildning blir MC-ordonnansen avtalsplacerad i något av Hemvärnets förband, som en del i totalförsvaret.

FMCK utbildar sedan 2021 även Civila MC-resurser (CMR), på initiativ av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Som CMR har du liknande uppgifter som MC-ordonnansen men avtalsplaceras i den civila sektorn med uppdrag av länsstyrelser, kommuner, regioner och myndigheter. Läs mer under fliken Civil samverkan.


Md sk rmbild 2024 03 25 130352
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub