Riksstyrelsen


Fredrik Blomdahl
Rikskårchef, AO1 - Organisation
076-000 25 34
fredrik.blomdahl@fmck.se
Lennart Rönnholm

Vice Rikskårchef, AO3 - Utbildning.
070-838 40 66
lennart.ronnholm@fmck.se

Börje Samuelsson
Riksstyrelseledamot, AO6 - Ekonomi, Stf fadder för kårerna i Region Syd.
072-96 33 693
borje.samuelsson@fmck.se
Claes Levinsson
Riksstyrelseledamot, AO7 - Ungdomsverksamhet, fadder för kårerna i region Mitt, Stf fadder kårerna Region Norr.
070-167 95 01
claes.levinsson@ires.uu.se
Bim Kaataja
Riksstyrelseledamot, AO2 - Information/Rekrytering, fadder för kårerna i Region Syd
076-410 26 65
bim.kaataja@fmck.se
Christer Wallin
Riksstyrelseledamot, AO8 - Trafiksäkerhet, fadder för kårerna i Region Norr
070-314 98 29
christer.wallin@fmck.se
Suzanne Zotterman
Riksstyrelseledamot
Patrik Montgomery
Riksstyrelseledamot, AO9 - Civil samverkan, fadder för kårerna i region Väst.
070-940 46 60
patrik.montgomery@fmck.se
Niklas Lundin
Riksstyrelseledamot
Xxxxx
Lekmannarevisor

Md fmck journalen 2021.3 framsida
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub