Riksstyrelsen


Fredrik Blomdahl
Rikskårchef, AO1 - Organisation
076-000 25 34
fredrik.blomdahl@fmck.se
Lennart Rönnholm

Vice Rikskårchef, AO3 - Utbildning, fadder för kårerna i Region Väst
070-838 40 66
lennart.ronnholm@fmck.se

Börje Samuelsson
Riksstyrelseledamot, AO6 - Ekonomi, Stf fadder för kårerna i Region Syd och Väst
072-96 33 693
borje.samuelsson@fmck.se
Claes Levinsson
Riksstyrelseledamot, AO7 - Ungdomsverksamhet, fadder för kårerna i region Mitt
070-167 95 01
claes.levinsson@ires.uu.se
Bim Kaataja
Riksstyrelseledamot, AO2 - Information/Rekrytering, fadder för kårerna i Region Syd
076-410 26 65
bim.kaataja@fmck.se
Christer Wallin
Riksstyrelseledamot, AO8 - Trafiksäkerhet, fadder för kårerna i Region Norr
070-314 98 29
christer.wallin@fmck.se
Carl-Henrik (C-H) Hallberg
Riksstyrelseledamot, AO3 - Stf Utbildning, stf fadder för kårerna i Region Mitt
070-731 35 37
carl-henrik.hallberg@fmck.se
Patrik Montgomery
Riksstyrelseledamot, AO10 - Civil samverkan, fadder för kårerna i region Väst
070-940 46 60
patrik.montgomery@fmck.se
Camilla Blomdahl
Riksstyrelseledamot, AO4 - Avtal
073-332 02 37
camilla blomdahl@fmck.se
Agneta Forssén
Lekmannarevisor
070-952 94 26
agneta.forssen@fmck.se
Md cmr annons fmck journalen 3 4.2020
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub