Riksstyrelsen

Fredrik Blomdahl
Rikskårchef, AO1 - Organisation och Strategi
076-000 25 34
fredrik.blomdahl@fmck.se
Representation vid Regioner/råd/kårer

Bim Kaataja
Ledamot, AO2 - Information/Rekrytering,
076-410 26 65
bim.kaataja@fmck.se
Representation vid MRS, Södra Militärregionen samt Gotlands regemente
Magnus Nordbäck
Ledamot, AO3 Utbildning och AO5 Tävling

magnus.nordback@fmck.se
Representation vid MRM, Mellersta Militärregionen
Kjell Birnbach
Ledamot, AO4 Avtal, vice rikskårschef
072-720 08 28
kjell.birnbach@fmck.se
Representation vid MRS, Södra Militärregionen
Börje Samuelsson
Ledamot, AO6 Ekonomi, AO8 Trafiksäkerhet och AO10 Materielsystem fordon
072-963 36 93
borje.samuelsson@fmck.se
Representation vid MRN, Norra Militärregionen
Suzanne Zotterman
Ledamot, AO7 Ungdom
073-975 20 44
suzanne.zotterman@fmck.se
Representation vid MRV, Västra Militärregionen
Ulf Landgren
Ledamot, AO9 Civil samverkan

ulf.landgren@fmck.se
Representation vid MRV, Västra Militärregionen
Stefan Lundin
Ledamot, stf AO9 Civil samverkan
070-238 42 27
stefan.lundin@fmck.se
Representation vid MRN, Norra Militärregionen
Md sk rmbild 2024 03 25 130352
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub