Riksstyrelsen


Fredrik Blomdahl
Rikskårchef, AO1 - Organisation och Strategi
076-000 25 34
fredrik.blomdahl@fmck.se
Representation vid Regioner/råd/kårer

Bim Kaataja
Ledamot, AO2 - Information/Rekrytering,
076-410 26 65
bim.kaataja@fmck.se
Representation vid MRS, Södra Militärregionen samt Gotlands regemente
Lennart Rönnholm
Vice Rikskårchef, AO3 - Utbildning.
070-838 40 66
lennart.ronnholm@fmck.se
Representation vid MRM, Mellersta Militärregionen
Suzanne Zotterman
Ledamot, AO3 Stf Utbildning, AO8 Trafiksäkerhet
073-975 20 44
suzanne.zotterman@fmck.se
Representation vid MRV, Västra Militärregionen
Camilla Blomdahl
Ledamot, AO4 Avtal
073-332 02 37
camilla.blomdahl@fmck.se
Representation vid MRS, Södra Militärregionen samt Gotlands regemente
Stefan Lundin
Ledamot, AO5 Tävling och AO7 Ungdom.
070-238 42 27
stefan.lundin@fmck.se
Representation vid MRN, Norra Militärregionen
Börje Samuelsson
Ledamot, AO6 Ekonomi och AO10 Materielsystem fordon
072-963 36 93
borje.samuelsson@fmck.se
Representation vid MRN, Norra Militärregionen
Claes Levinsson
Ledamot, AO9 Stf Civil samverkan, AO8 Trafiksäkerhet
070-167 95 01
claes.levinsson@fmck.se
Representation vid MRM, Mellersta Militärregionen
Patrik Montgomery
Ledamot, AO9 Civil samverkan
070-940 46 60
patrik.montgomery@fmck.se
Representation vid MRV, Västra Militärregionen
Md 2022 4 fmck journalen framsida
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub