Riksstyrelsen


Fredrik Blomdahl
Rikskårchef, AO1 - Organisation och Strategi
076-000 25 34
fredrik.blomdahl@fmck.se
Representation vid Regioner/råd/kårer

Bim Kaataja
Ledamot, AO2 - Information/Rekrytering,
076-410 26 65
bim.kaataja@fmck.se
Representation vid MRS, Södra Militärregionen samt Gotlands regemente
Lennart Rönnholm
Vice Rikskårchef, AO3 - Utbildning.
070-838 40 66
lennart.ronnholm@fmck.se
Representation vid MRM, Mellersta Militärregionen
Suzanne Zotterman
Ledamot, AO3 Stf Utbildning
073-975 20 44
suzanne.zotterman@fmck.se
Representation vid MRV, Västra Militärregionen
Niklas Lundin
Ledamot, AO4 Avtal
070-225 48 93
niklas.lundin@fmck.se
Representation vid MRN, Norra Militärregionen
Christer Wallin
Ledamot, AO5 Tävling AO8 Trafiksäkerhet.
070-314 98 29
christer.wallin@fmck.se
Representation vid MRN, Norra Militärregionen
Börje Samuelsson
Ledamot, AO6 Ekonomi
072-963 36 93
borje.samuelsson@fmck.se
Representation vid MRS, Södra Militärregionen samt Gotlands regemente
Claes Levinsson
Ledamot, AO7 Ungdom
070-167 95 01
claes.levinsson@fmck.se
Representation vid MRM, Mellersta Militärregionen
Patrik Montgomery
Ledamot, AO9 Civil samverkan
070-940 46 60
patrik.montgomery@fmck.se
Representation vid MRV, Västra Militärregionen
Md 2021.4 fmck journalen framsida
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub