MTE

Som färdigutbildad CMR kan du eventuellt placeras i en Motor och Transportenhet - MTE. Läs mer om denna funktion här.


När vårt samhälle utsätts för mycket svåra påfrestningar har ordinarie krisfunktioner ofta inte tillräckliga resurser och uthållighet för att över tid hantera situationen. Kravet är då att det finns kompetenta frivilliga resurser att tillgå inom ett antal områden.


Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB, har tagit initiativet till att skapa en beredskapsstyrka som ska kunna bistå med chaufförer under olyckor. När vårt samhälle utsätts för mycket svåra påfrestningar - olyckor, naturkatastrofer med mera - har ordinarie krisfunktioner ofta inte tillräckliga resurser och uthållighet för att över tid hantera situationen. Kravet är då att det finns kompetenta frivilliga resurser att tillgå inom ett antal områden. Inom transport-området, där Frivilliga Automobilkåren - FAK - och Bilkåren verkar, vill Myndigheten för samhällsskydd och beredskap - MSB - skapa "pooler" av förare. Dessa "pooler" benämns Motor- och Transportenheter, förkortat MTE, och är avsedda att innehålla bandvagnsförare, lastbilsförare, bussförare, ordonnanser, elverksoperatörer och mekaniker.


Beredskap och bemanning

Personal kommer att ha en beredskap på 4 till 12 timmar. MTE består av cirka 100 personer och leds av en chef med 3 stycken ställföreträdare. Dessa personer upprätthåller i ett rullande schema insatsberedskap under hela året samt samverkar med övriga samhällsfunktioner inom krisberedskapen såsom räddningstjänsten, polisen med flera. Efter utbildning kommer personerna att tillhöra någon MTE och vid den genomföra en övning per år med andra samhällsfunktioner, räddningstjänst, polis, länsstyrelse, Försvarsmakten m fl. När personal kallas ut i tjänst för insats har de ersättning enligt avtalet för deltidsbrandmän.

Kontinuerligt genomförs utbildning av såväl lastbilsförare med C och CE körkort som bussförare med D körkort. Buss- och lastbilsförarna som vid insats skall verka i svåra miljöer måste besitta vana från aktuellt fordon för att klara av uppgifterna. För att MTE skall kunna nyttjas vid bortfall av el skall också elverksoperatörer utbildas. Även vissa mekaniker för underhåll och reparation kommer att utbildas. All utbildning är fri d v s du erhåller utbildning, resor till och från utbildning, mat, husrum och ersättning enligt de regler som Du finner under fliken ersättningar på FAK:s hemsida. Du är försäkrad från det att du lämnar hemmet till att du återkommer till hemmet.

Md sk rmbild 2024 03 25 130352
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub