Ungdom

Ansökan

 • Leta upp din närmaste Kår.
 • Kontakta din kår och säg att du vill bli medlem, och att du vill ansöka till UK1 (eller UK2 om du redan har AM-körkort vid datum för kursstart).
 • Din Kår hjälper dig med din medlemsansökan och därefter din kursansökan. Glöm inte att bifoga körkortstillstånd för AM eller fotokopia på ditt AM-körkort.

Ungdomsutbildningar


Kurs IDTypKursKursplatsVeckaKursdatumInfo
5700UUUK3SKÖVDE327 - 3282023-07-01 - 07-15INSTÄLLD
5733UUUK1Kråk, KARLSBORG329 - 3302023-07-15 - 07-29
5734UUUK2Kråk, KARLSBORG3442023-10-30 - 11-05

UU (Ungdomsutbildning)

UK (Ungdomskurs)

UK1 – Ungdomskurs steg 1

Övergripande mål

Elev ska efter genomförd utbildning ha grundlagd färdighet och kunskap som krävs för körkort AM enligt Tranportstyrelsens föreskrifter.
Elev ska efter genomförd utbildning satt personligt mål att vidareutbilda sig inom FMCK eller Bilkåren och Försvarsmaktens ungdomsverksamhet.

Kursen är avsedd för ungdomar med intresse för FMCK och Försvarsmakten.

Krav för tillträde

 • Medlemskap i FMCK eller annan frivillig försvarsorganisation. (Bilkåren, FVRF, FRO, Sjövärnskåren etc)
 • Påvisat intresse för FMCK samt Försvarsmakten.
 • Elev ska vara minst 15år fyllda vid datum för kunskapsprov vilket sker under kursen.
 • Elev ska inneha körkortstillstånd för AM körkort vars giltighetstid ska täcka kursdatumen.
 • Innan kursstart vara så väl förberedd på körkortsteori AM att man är redo att utföra teoritest för AM- körkort.
  För att säkerställa att eleven har tillräckliga förutsättningar för detta kommer det att genomföras ett teoretiskt kunskapstest för körkortsteori AM vid utbildningens början och om inte eleven har de förkunskaper som krävs kommer inte kursen att kunna genomföras.
 • Elev ska vara informerad om FMCK:s verksamhet och organisation av sin kår.


UK2 – Ungdomskurs steg 2

Övergripande mål

Elev ska efter genomförd utbildning ha goda kunskaper i motorcykelordonnansens uppgifter. Elev ska efter genomförd utbildning satt personligt mål att vidareutbilda sig inom FMCK och Försvarsmaktens ungdomsverksamhet.

ursen är avsedd för ungdomar med intresse för FMCK och Försvarsmakten.

Krav för tillträde

 • Medlemskap i FMCK eller annan frivillig försvarsorganisation. (Bilkåren, FVRF, FRO, Sjövärnskåren etc)
 • Påvisat intresse för FMCK och Försvarsmakten.
 • Minst 15 år fyllda vid datum för kursstart.
 • Inneha AM-körkort.
 • Vara informerad om FMCKs verksamhet och organisation av sin kår.
Fmck omslag 1 23 speglad
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub