Kalender  3

FMCK utbildar MC-ordonnanser till Hemvärnet och CMR till civila myndigheter, men det finns många flera sätt att engagera sig för att stödja Sverige vid kriser, höjd beredskap och krig. På Frivilligutbildning.se hittar du mer information om Sveriges Frivilligförsvar. Nedan hittar du länkar till Sveriges 18 frivilliga försvarsorganisationer, och länk till Frivilliga Resursgruppen.


Frivilliga försvarsorganisationer

Bilkåren - Sveriges Bilkårers Riksförbund

FAK - Frivilliga automobilkåren

FFK - Frivilliga Flygkåren

FMCK - Frivilliga Motorcykelkåren

FPF - Försvarets personaltjänstförbund

FRO - Frivilliga radioorganisationen

FVRF - Flygvapenfrivilliga

IIR - Insatsingenjörerna

SBK - Svenska Brukshundklubben

SBS - Svenska Blå Stjärnan

SCF - Civilförsvarsförbundet

SFF - Svenska Fallskärmsförbundet

SLK - Svenska Lottakåren

SPSF - Svenska Pistolskytteförbundet

SRK - Svenska Röda Korset

Försvarsutbildarna - Svenska försvarsutbildningsförbundet

SVK RF - Sjövärnskårernas Riksförbund

SvSF - Svenska Skyttesportsförbundet


Frivilliga Resursgruppen, FRG

FRG frivilligaresursgruppen.se

Frivilliga Resursgruppen är ett samarbete mellan kommun och de frivilliga försvarsorganisationerna med stöd från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. FRG finns i 150 kommuner över hela landet.

Md sk rmbild 2024 03 25 130352
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub