Civil Mc-resurs

  • Är du en person som ställer upp när samhället behöver dig?
  • Är du en erfaren MC-förare?
  • Är du eller vill bli medlem i FMCK?
  • Då ska du söka till utbildningen som Civil Mc-resurs

Se bilagorna nedan för mer info.


Kursdatum för grundutbildning Civil MC-resurs hittar du under fliken Utbildning.

Tveka inte. Sök!

Hur du gör detta kan du läsa i bilagorna.


Välkommen med din ansökan.


Projekt Civil MC-resurs

Under 2020 framfördes till MSB önskemål från olika myndigheter, främst länsstyrelser, att skapa en civil motorcykelresurs att användas i samband med kriser som tex skogsbränder, översvämningar eller elavbrott men även vid höjd beredskap och/eller krig.

MSB lyssnade på myndigheternas önskemål och vände sig till FMCK (Frivilliga motorcykelkåren) som under nästan hundra år utbildat mc ordonnanser till Försvarsmakten. Inom FMCK finns kompetens, lokaler, tillgång till övningsområden och civila motorcyklar att använda under utbildning.

En förutsättning för oss för att gå vidare var att lösa den ekonomiska biten när det gäller utrustning under utbildningen och detta blev klart under 2020 med hjälp av medel tilldelade från MSB.

När det gäller motorcyklar till främst utbildning så har det varit FMCK:s civila motorcyklar som används. Till 2022 har vi införskaffat nya motorcyklar som mer är anpassade till tjänsten som Civil MC-resurs. Bla med packväskor för mindre transporter och värmehandtag för att kunna köra mc under en kalla perioden av året. Det finns nu motorcyklar från 125 kubik till 1000 kubik att utnyttja för utbildning och insatser.

All praktisk och teoretisk utbildning genomförs vanligtvis i Skövde.

I början på juni 2021 genomfördes en första utbildning av fem stycken Civil MC-resurs instruktörer och i oktober utbildades 16 stycken Civil MC-resurs. Deras utbildning ska senare kompletteras med vinterutbildning och därefter är dom klara att tjänstgöra fullt ut som Civil MC-resurs.

Under de kommande åren kommer vi utbilda ytterligare 40-60 Civil MC-resurs per år men detta kan utökas om efterfrågan från uppdragsgivare blir stor och vi har tillräckligt antal sökande till utbildningarna.

Dessutom kommer vi utbilda fler Civil MC-resurs instruktörer.

Grundutbildningen av en Civil MC-resurs är ca 48 timmar och innehåller förutom mc körning på alla tänkbara underlag bla kartförståelse, sjukvård, hantering av radiokommunikation (Rakel) och trafiktjänst.

Dessutom en hel del information om civilförsvarets roll i totalförsvaret, vilka som ingår i totalförsvaret och deras olika uppgifter vid kriser, höjd beredskap eller krig.

Efter genomförd utbildning placeras en Civil MC-resurs i en personaldepå på FMCK:s kansli i Skövde. Den myndighet som har behov av en Civil MC-resurs kontaktar kansliet och kansliet kopplar sedan samman beställaren med en eller flera Civil MC-resurs. Målsättningen är att tilldelad Civil MC-resurs alltid bor och verkar i samma region som beställaren/avnämaren. Därigenom uppnår man både snabb inställelsetid och en god lokalkännedom.

Uppdragsgivare ska innan någon tjänst påbörjas skriva ett anställningsavtal med en eller eventuellt flera Civil MC-resurs som reglerar inställelsetider, ersättningar, försäkringar och övriga delar som ingår i arbetsgivaransvaret.

Det är viktigt att poängtera att en Civil MC-resurs inte ska använda sin egen personliga utrustning eller MC. Denna del av projektet skall beställaren/avnämaren stå för. Det gäller även fortbildning och övningar som inte är centrala.

När vi pratar om motorcyklar till Civil MC-resurs så skiljer vi på fredstid och höjd beredskap eller krig.

Vid höjd beredskap eller krig ska Civil MC-resurs utnyttja de civila motorcyklar som Försvarsmakten efter beställning från länsstyrelserna krigsplacerat och som avlämnas på en så kallad A-plats.

När det gäller motorcykel till Civil MC-resurs i fredstid finns det olika lösningar. Antingen köper beställaren/avnämaren in motorcyklar eller så hyr/leasar man dessa.

Under en övergångsperiod kommer det vara möjligt för en avnämare att låna motorcyklar från FMCK i Skövde i samband med övning eller utbildning.

Den personliga utrustningen kan man normalt inte hyra utan den får köpas in till varje enskild Civil MC-resurs av beställaren/avnämaren.

Ersättning till Civil MC-resurs under övning, fortbildning och insats följer det avtal som gäller för deltidsbrandmän.

Målsättningen är att en Civil MC-resurs vid tjänstgöring på en myndighet ska uppfattas som en del av personalen och av det skälet behöver Civil MC-resurs utbildning och kännedom om verksamheten och medarbetare på myndigheten. Detta skall vara en del i den interna fortbildningen.

Det är av samma skäl viktigt att er eller era Civil MC-resurs får deltaga i de övningar som myndigheten genomför.

FMCK kan på begäran från MSB eller en beställare/avnämare anordna centrala kurser i exempelvis vinterutbildning eller arbete på väg som ytterligare en del av fortbildningen.

När det gäller motorcykel till Civil MC-resurs så är FMCK med sin långa erfarenhet villiga att hjälpa till och föreslå alternativ för en beställare/avnämare. Generellt ska motorcykeln vara anpassad att kunna framföras säkert både på asfalt och grusväg. Till viss del även i terräng. Det måste finnas möjlighet att transportera passagerare och lättare gods. I vissa fall långa sträckor och året runt.

Kravet för att få gå utbildningen till Civil MC-resurs är:

Man får inte vara krigsplacerad. Däremot kan man med fördel bli krigsplacerad vid den myndighet som man blir skriver avtal med.

Man ska vara en aktiv mc-förare

Man ska ha god fysik. Det kan bli långa krävande pass under besvärliga förhållanden.

Man ska ha ett genuint intresse för civil samverkan och vara villig att ställa upp året runt, under alla förhållanden och på alla underlag.

Hur ska en Civil MC-resurs användas?

Den naturliga uppgiften för en Civil MC-resurs är transporter av olika slag.

Tex persontransport och transport av lättare utrustning och dokument.

Trafikstyrning och vägvisning.

Rekognosering. Tex vid skogsbrand.

Rondering av en given yta.

Behjälplig vid utrymning.

Utöver detta kommer det säkerligen finnas ett otal uppgifter som Civil MC-resurs kan lösa. Vi tror att våra beställare/avnämare efter hand som verksamheten utvecklas kommer upptäcka många möjligheter och tillfällen att utnyttja resursen.

Civil MC-resurs ska ses som en nyutvecklad komponent i landets upprustning och utveckling av totalförsvaret.

Man bör beakta att i ett visst läge kan en Civil MC-resurs vara den enda kommunikationsmöjligheten en myndighet har att tillgå.

FMCK har gjort en film som berättar om Civil MC-resurs . Den kan du hitta på You Tube. För att se filmen kopiera och klistra in https://youtu.be/Ytk8c8QlmFsi din webbläsare.

Ao 9
VIKTIGT att kuvertet från polisen är obrutet när det medföljer din kursanmälan

Md 2022.2 fmck journalen boxshot
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub