Civil MC-resurs

Civil MC-resurs är en resurs som länsstyrelser, kommuner, regioner och myndigheter kan använda för att förstärka sin organisation vid olika former av kriser i samhället. Det kan gälla att hjälpa till med transporter, trafikstyrning, rondering, rekognosering osv. Alla tillfällen då en motorcykel kan vara det enda och/eller det bästa sättet att genomföra ett uppdrag.

Projekt civil MC-resurs

Under 2020 framfördes till MSB önskemål från olika myndigheter, främst länsstyrelser, att skapa en civil motorcykelresurs att använda i samband med kriser som tex skogsbränder, översvämningar eller elavbrott, men även vid höjd beredskap och/eller krig.

MSB lyssnade på myndigheternas önskemål och vände sig till FMCK (Frivilliga motorcykelkåren) som under nästan hundra år utbildat MC-ordonnanser till Försvarsmakten. Inom FMCK finns kompetens, lokaler, tillgång till övningsområden och civila motorcyklar att använda under utbildning. Det finns motorcyklar från 125 kubik till 1000 kubik att utnyttja för utbildning och insatser.

I början på juni 2021 genomfördes en första utbildning av Civil MC-resurs-instruktörer och i oktober samma år utbildades de första Civil MC-resurserna.


Hur ska en CMR användas?

Den naturliga uppgiften för en CMR är transporter av olika slag. Exempelvis:

 • Persontransporter och transport av lättare utrustning och dokument.
 • Trafikstyrning och vägvisning.
 • Rekognosering, t.ex vid skogsbrand.
 • Rondering av en given yta.
 • Behjälplig vid utrymning.
 • Stöd i stabsarbetet.

Utöver detta kommer det säkerligen finnas ett otal uppgifter som en CMR kan lösa. Vi tror att ni avnämare efterhand som verksamheten utvecklas och aktiveras, kommer upptäcka många möjligheter och tillfällen att utnyttja resursen. En CMR ska ses som en viktig och fullt utvecklad del i landets upprustning och utveckling av totalförsvaret.


Man bör beakta att i ett visst läge kan en Civil MC-resurs vara den enda kommunikationsmöjligheten en myndighet har att tillgå.


Utbildning

Grundutbildningen av en Civil MC-resurs är ca 48 timmar och innehåller förutom mc-körning på alla tänkbara underlag även kartförståelse, sjukvård, hantering av radiokommunikation (Rakel), trafiktjänst och information om civilförsvarets roll i totalförsvaret. Vilka som ingår i totalförsvaret och deras olika uppgifter vid kriser, höjd beredskap eller krig. Efter genomförd grundutbildning så åligger det främst den myndighet som en CMR skriver avtal med att genomföra övningar och fortbildning. Företrädesvis med hela sin personalgrupp så att Civil MC-resurs blir en naturlig del av denna. Läs mer om utbildningen och hur du ansöker under fliken Utbildningar - CMR.

Efter genomförd utbildning placeras en Civil MC-resurs i en personaldepå på FMCK:s kansli i Skövde. Den myndighet som har behov av en Civil MC-resurs kontaktar kansliet och kansliet kopplar sedan samman beställaren med en eller flera Civil MC-resurs. Målsättningen är att tilldelad Civil MC-resurs alltid bor och verkar i samma region som beställaren/avnämaren. Därigenom uppnår man både snabb inställelsetid och god lokalkännedom.


Krav för att gå utbildning till Civil MC-resurs:

 • Du får inte vara krigsplacerad. Däremot kan du med fördel bli krigsplacerad vid den myndighet som du skriver avtal med.
 • Du ska vara mellan 18-60 år
 • Du ska vara en aktiv mc-förare
 • Du ska ha god fysik. Det kan bli långa krävande pass under besvärliga förhållanden.
 • Du ska ha ett genuint intresse för civil samverkan och vara villig att ställa upp året runt, under alla förhållanden och på alla underlag.


Utrustning

I grundtanken som MSB framförde skulle respektive avnämare tillhandahålla motorcyklar och utrustning till sina CMR. Efterhand har vi förstått att vi tillsammans måste fundera på alternativa lösningar hur försörjningen ska gå till vid tjänstgöring i fredstid. Idag finns ett antal förslag:

 • Myndigheten köper in egna motorcyklar.
 • Myndigheten hyr eller leasar motorcyklar på den civila marknaden.*
 • Myndigheten hyr motorcyklar från FMCK i samband med att en eller flera CMR utnyttjas för tjänstgöring eller övning.
 • Myndigheten lånar mot ersättning in den motorcykel och utrustning som en aktiverad CMR äger.

Generellt ska motorcykeln vara anpassad att kunna framföras säkert både på asfalt och grusväg. Till viss del även i terräng. Det måste finnas möjlighet att transportera passagerare och lättare gods. I vissa fall långa sträckor och året runt. FMCK är med sin långa erfarenhet villig att hjälpa till och föreslå alternativ för en beställare/avnämare.

*FMCK har tecknat avtal med Yamaha Sverige, de erbjuder en fullutrustad och stripad motorcykel att leasa i 36 eller 48 månader. Kontakta din närmaste Yamaha-återförsäljare för mer information.

Vid höjd beredskap och krig gäller andra förutsättningar för fordonsförsörjning.


Ersättning

Ersättning till Civil MC-resurs under övning, fortbildning och insats följer företrädesvis avtalet för räddningsman i beredskap. Använder CMR egen MC och utrustning bör även milersättning, ersättning för personlig utrustning och betald självrisk utgå (används egen MC gäller den egna försäkringen).


CMR - en del av det civila försvaret

Målsättningen är att en Civil MC-resurs vid tjänstgöring på en myndighet ska uppfattas som en del av personalen och av det skälet behöver Civil MC-resurs utbildning och kännedom om verksamheten och medarbetare på myndigheten. Detta skall vara en del i den interna fortbildningen.

FMCK kan på begäran från MSB eller en beställare/avnämare anordna centrala kurser i exempelvis vinterutbildning eller arbete på väg som ytterligare en del av fortbildningen.Md sk rmbild 2024 03 25 130352
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub