T vling   event
FMCK anordnar och stöttar tävlingsverksamhet i syfte att främja egenträning och idrotten samt för att marknadsföra organisationen och främja rekrytering.FMCK Riksorganisation stöttar kårer för att anordna bland annat nedanstående tävling.


Stig Hasselrots minne

Initiativtagaren till priset är Rune Rylander, en gång elev till Stig Hasselrot.

Tävlingen ska gå i FMCKs arrangemang. Alla med giltig endurolicens ska få anmäla sig och tävla under samma förhållanden och bestämmelser. Tävlingen ska om möjligt genomföras som en stjärna med fast serviceplats och endurosträckor med en idealtid samt med specialprov enligt internationella regler inlagda. Vid målgång efter varje endurosträcka ska separat servicetid inläggas om cirka 10 min. Minst 5 av följande typer av specialprov ska ingå i tävlingen.

  • Backe
  • Accelerationsprov
  • Motocrossprov
  • Asfaltprov
  • Rundbana
  • Startprov (obligatoriskt dag 2)
  • Vändsträcka
  • Specialsträcka

Andra typer av specialprov kan utöver detta förekomma beroende på lokala förhållande. 2-dagars tävling med tävlingstid dag 1 cirka 6 timmar och dag 2 cirka 4 timmar + respittid. Körsträcka anges som orientering. Tävlingen ska om möjligt genomföras första veckoslutet i augusti. Vandringspriset "Stig Hasselrots Minne" ska vandra tills en förare (eller två vid mcs) erhållit 3 inteckningar i följd, eller 5 inteckningar oavsett följd.

Md sk rmbild 2024 03 25 130352
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub