Civil MC-resurs

Det krävs för att bli CMR

Vi förutsätter att du har ett stort intresse för totalförsvaret och brinner för att hjälpa till när vårt samhälle hamnar i ett läge av kris, höjd beredskap eller i värsta fall krig.

Det är viktigt att du känner dig trygg att köra MC på alla väglag, i alla väder. Kursen riktar sig inte till nybörjare.


  • Minst A-körkort.
  • Svensk medborgare-18-60 år
  • Du får inte vara krigsplacerad
  • Medlemskap i FMCK
  • I god fysisk form
  • God körvana med MC på alla underlag året runt
  • Tala, skriva och förstå svenska
  • Förstå och dela FMCKs värdegrund


I samband med anmälan till kurs gör du ett utdrag från belastningsregistret, instruktion finns i anmälan.

Utbildningar 2024


InfoTypKursKursplatsKursdatum
OBS! Nytt datumGKGK CMR 1SKÖVDE2024-09-10 - 2024-09-15Till anmälan GK CMR 1

GKGK CMR 2SKÖVDE2024-05-07 - 2024-05-12Till anmälan GK CMR 2
GKGK CMR 3SKÖVDE2024-08-13 - 2024-08-18Till anmälan GK CMR 3
GKGK CMR 4SKÖVDE2024-09-17 - 2024-09-22Till anmälan GK CMR 4
UUCMR-JUNIORSKÖVDE2024-06-25 - 2024-06-30
Läs mer


GK CMR (Grundkurs Civil motorcykel-resurs

UU (Ungdomsutbildning)

Så söker du utbildningen

Kontakta en FMCK-kår nära dig och tala om att du vill bli en CMR. Ni bokar ett möte där du får träffa en representant från kåren. Du kommer bli intervjuad om dina tankar att bli CMR, din vana att köra MC, dina fritidsintressen mm. Om båda parter är nöjda så skickar ni in ansökningshandlingarna. Är du inte redan medlem så fyller ni även i ansökningshandlingar för medlemskap i FMCK. När du betalat ditt medlemskap i FMCK skickar kåren ansökningshandlingarna inklusive bilagor till FMCK riksförbunds kansli. Om du blir antagen till kurs kommer FMCK:s kansli meddela dig detta i god tid innan kursstart. Du bör känna till att vid planering och antagning till utbildning så försöker vi nå största möjliga spridning av CMR över hela Sverige.


Du och din arbetsgivare behöver skriva under en överenskommelse där arbetsgivaren medger att den frivillige, om arbetet så tillåter, kan lämna arbetsplatsen under arbetstid för att tjänstgöra enligt avtalet.


Inför kurs

Innan kursstart ska du ha genomfört webbkursen Rakel som MSB lanserat. Utbildningen är digital, helt kostnadsfri och tar cirka 1 1/2 h.

Rakel står för RAdioKommunikation för Effektiv Ledning och är Sveriges nationella digitala kommunikationssystem för samverkan och ledning. Rakel stärker samhällets krishanteringsförmåga och underlättar den dagliga kommunikationen hos organisationer som arbetar med allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar. -MSB

Vad händer sen?

Blir du antagen kommer du så snart som möjligt bli kallad till utbildningen för att bli CMR. Utbildningen sker oftast i Skövde. Ersättning baserad på din SGI utgår från Försäkringskassan. Mat och husrum ingår i kursen. Vi tillhandahåller även komplett MC-utrustning som lån under kurstiden.

All körning genomförs på FMCK:s civila motorcyklar.

Utbildningsplanen omfattar bland annat kartförståelse, sjukvård och radio (Rakel). Givetvis också en hel del MC-körning på olika underlag.

När du genomfört kursen och blivit godkänd blir du placerad i FMCK:s lista för färdigutbildade CMR. En avnämare i behov av en eller flera CMR kontaktar vårt kansli. Kansliet kommer att koppla ihop berörd myndighet med den CMR som bor närmast avnämaren. Detta för en snabb inställelsetid och för att en CMR ska ha god lokalkännedom. Myndigheten kommer sedan att genomföra en säkerhetskontroll och personlig intervju med dig.

Du kommer att upprätta ett anställnings- eller tjänstgöringsavtal (detta är mycket viktigt av försäkringsskäl) med aktuell myndighet som reglerar dina ersättningar, försäkringar, tider mm. När det gäller motorcykel och personlig utrustning finns olika lösningar beroende på beställare.

Det åligger myndigheten att fortbilda dig och övningar ska genomföras. Om det finns önskemål från MSB kommer FMCK att anordna centrala kurser i tex. körning vinter och arbete på väg.

Vi hoppas att du med denna information känner dig inspirerad och vill gå vidare och söka till CMR- utbildningen.

Välkommen med din ansökan!

Md sk rmbild 2024 03 25 130352
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub