Valberedning 2024

Valberedningens nomineringar

Riksstämman 2024 hålls i Västerås 19-21 april och inbjudningar har gått ut till alla FMCK-kårer och särskilt inbjudna gäster. Under stämmoförhandlingarna ska flera nya ledamöter väljas in i riksstyrelsen. Valberedningen föreslår Ulf Landgren, nedan följer en presentation av Ulf.


Ulf Landgren, FMCK Skövde

Föreslagen till AO9 Civil Samverkan.

Hej, mitt namn är Ulf Landgren och jag är en engagerad individ med lång erfarenhet av att arbeta inom offentliga organisationer. Under de senaste 15 åren har jag haft förmånen att tjänstgöra inom Lidköpings kommun, vilket har gett mig insikt i betydelsen av att offentliga och ideella organisationer samverkar.

Jag är stolt över mitt engagemang inom samhällsnyttiga organisationer såsom Friskis & Svettis i Lidköping, Fritidsklubben i Lidköpings kommun och FMCK där jag aktivt verkar som CMR-instruktör. Genom dessa erfarenheter har jag utvecklat en djup förståelse för hur organisationer kan göra positiv skillnad i samhället. Jag är idag en av två representanter för FMCK i Frivilliga försvarsorganisationernas samarbetskommitté i Skaraborg, mitt ansvar är FMCK's civila verksamhet.

Flera gånger har jag valts in i styrelser i de organisationer jag varit engagerad i, vid ett par tillfällen som styrelseordförande. Jag var styrelseledamot i Kalmarkåren några år runt millennieskiftet.

Som en aktiv styrelsemedlem i FMCK Riks ser jag fram emot att fortsätta bidra till gemenskapen och förstärka samverkan med civila myndigheter. Genom att bo och arbeta i Lidköping har jag utvecklat starka band med lokalsamhället och förstår vikten av att göra skillnad för våra vänner och medmänniskor.

Jag brinner för att göra en positiv skillnad, och ser fram emot att få möjligheten att bidra till FMCK Riks och fortsätta mitt samhällsengagemang.

Privat är jag sambo med Annika och har en son som pluggar i Göteborg. Jag har kört MC sedan 15-årsåldern, mest landsväg, några glidare och nu en 1250 GSA. I Kalmarkåren tog jag förarbevis på Jawa och 258.

Magnus Nordbäck, FMCK Stockholm

Föreslagen till C AO3, chef Utbildning

Hej jag heter Magnus Nordbäck och jag har blivit nominerad till Riksstyrelsen och AO3 utbildning.

Vem är jag då? Jag gick med i FMCK Stockholm hösten 2012 med ett nytaget A-kort för jag ville köra mer hoj. Jag visste att FMCK fanns men hade liten koll på verksamheten. Efter ett långt samtal med kårens rekryteringsansvarige var jag medlem och en anmälan till nästa GK var på väg.

Gick grundkurs i Kalix maj -13 och deltog på min första övning i slutet av den sommaren. Sen har det rullat på i en hisklig fart med en rad av olika kurser och övningar. Blev förordnad mc-instruktör 2019 och fordonsinstruktör 2023, så jag har spenderat mycket tid på motorskolan i Skövde och ser fram mot det samarbetet.

Förutom FMCK jobbar jag även åt Livgardesgruppen och MRM som instruktör och senast nu i vinter har jag jobbat med den välkände Lt Asplund på mekanikerskolan i Enköping där vi utbildat värnpliktiga hjulfordonsmekaniker. Några av er har även träffat mig på våran egen mekanikerutbildning för 258:an.

I Hemvärnet började jag som ordonnans men blev efter några år uppmanad att utbilda mig till Kvartermästare. Den befattningen gick jag i från -17 till idag då jag flyttat upp till Bataljonsstaben och är nu Tekniskt Befäl 23é HV-bat.

I kåren har jag varit involverad i dom flesta delar av verksamheten. Stockholmskåren har likt några andra kårer den största verksamheten i föreningsdelen och har där många civila medlemmar vilket skapar vissa utmaningar.

Det jag närmast ser fram emot med arbetet i Riksstyrelsen är upprättandet av våran egen mc-instruktörsutbildning.

I den civila världen jobbar jag med båtar, både på och med. Jag har tjänstgjort på en rad olika fartyg genom åren och har även jobbat ett antal år på varv. Den senaste tiden har jag sommartid jobbat i maskin på våra ångdrivna kulturfartyg.

Trots alla mina jobb och påhitt har jag en mycket tålig fru som stått vid min sida i snart 27 år och tillsammans har vi två barn som är 18 och 22 år och två hundar.


AO område:Ledamot idag:Ja/nej till val:Föreslagen person, FMCK kår:Val:
Tillfrågad/föreslagen av:
(FMCK kår)
Valberedningens förslag:
C AO3
Utbildning
Lennart RönnholmNejMagnus Nordbäck
FMCK Stockholm
Suzanne Zotterman
FMCK Göteborg
(Suzanne är ej valbar då hon har ett år kvar som ledamot)
Val 2 årFMCK Borås
FMCK Eksjö
FMCK Södertörn
Magnus Nordbäck
FMCK Stockholm
Vice rikskårschefLennart RönnholmNejKjell Birnbach
FMCK Bohusdal
Val 1 årFMCK Sundsvall
FMCK Eksjö
Kjell Birnbach
FMCK Bohusdal
Ledamot AO2
Info/rekrytering
Bim KaatajaJaBim Kaataja
FMCK Borås
Val 2 årFMCK Borås
FMCK Sundsvall
Bim Kaataja
FMCK Borås
Ledamot AO5
Tävling
Ledamot AO7
Ungdom
Stefan LundinJaStefan Lundin
FMCK Västerås
Val 2 årFMCK SundsvallStefan Lundin
FMCK Västerås
Ledamot AO6
Ekonomi
Ledamot AO10
Mtrl system fordon
Börje SamuelssonJaBörje Samuelsson
FMCK Eksjö
Val 2 årFMCK Sundsvall
FMCK Eksjö
Börje Samuelsson
FMCK Eksjö
Ledamot AO9
Civil samverkan
Patrik MontgomeryNejUlf Landgren
FMCK Skövde
Joakim Säväng
FMCK Västerås
Val 2 årFMCK Skövde
FMCK Västerås
Ulf Landgren
FMCK Skövde
Ledamot AO9
Stf Civil samverkan
Ledamot AO8
Trafiksäkerhet
Anna GunnarssonAvgår pga familjeskälAugust Löwenmark
FMCK Uppsala
Jörgen Zackariasson FMCK Uppsala
Ovanstående har tackat nej till att bli valda
Fyllnadsval 1 årFMCK Västerås
FMCK Eksjö
Val på 1 år Idag - Godkänd Ja / Nej till val Idag - Lekmanna Ja / Nej till val Valberedningens förslag Revisor Valberedningens förslag Lekmannarevisor
Revisor Clas Nicklasson Ja Stefan Westergren Ja Clas Nicklasson Stefan Westergren
Revisor suppleant Malin Johansson Ja Magnus Kallebäck Ja Malin Johansson Magnus Kallebäck

Samt en Valberedning med 4 st personer på 1 år som väljs på stämman.

  • VIKTIGT är att DU först frågar den person du tänkt föreslå om han/hon är villig till val i riksstyrelsen, sedan kontaktar du någon i valberedningen

Christer Forssén 072 - 160 69 46 (Sammankallande)
Jonas Enbom 070 - 246 60 68
Oscar Eklund 076 – 044 65 75
Magnus Nordbäck 070 – 731 13 70

via e-mail: valberedning@fmck.se

I och med att Magnus Nordbäck är valberedningens förslag till C AO3 så avgår Magnus ur valberedningen


Hälsningar valberedningen

Md sk rmbild 2024 03 25 130352
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub