Utbildning

Ansökan

  • FMCK utbildar MC-ordonnanser för avtalsplacering i Hemvärnet, som en del i totalförsvaret.
  • För att söka en utbildning kontaktar du din närmaste FMCK-kår.
  • På kåren genomförs intervju och ni upprättar tillsammans en utbildningsplan med utbildningsavtal, dessa bifogas din ansökan. Här kan du se en korrekt ifylld kursanmälan.
  • Efter underskrift av kåren sänds blanketten via utbildningsgruppen till FMCK kansli. Sista ansökningsdag är 12 veckor innan kursstart.

Utbildningar 2024

Vi arbetar för fullt för att ni ska kunna anmäla er digitalt. Då vi ännu inte fått igång systemet ber vi er att tills vidare skicka in era ansökningar som tidigare.

Kurs IDTypKursKursplatsKursdatumInfo
5702:2GUGK MC 1 KUNGSÄNGEN2024-06-02 - 06-16Fullbokad
5729IUMC INSTR OMFSKILLINGARYD2024-06-24 - 06-28
5710KUGK TRF POSTSKÖVDE2024-07-06 - 07-13OBS. Nytt datum
5702:3GUGK MC 2 KRÅK2024-07-13 - 07-27
5702:4GUGK MC 3 EKSJÖ2024-08-17 - 08-31
5712IUIKT MCEKSJÖ2024-08-25 - 09-07
5702:1GUGK MC 4 EKSJÖ2024-08-31 - 09-14
5701FUFK MCEKSJÖ2024-09-21 - 09-28
5711KUGK MEKSKÖVDE2024-10-12 - 10-19
5724KUFK MEKSKÖVDEInställd
5725RURU MEKSKÖVDE2024-10-31 - 11-03
5718IUIK KC2024-11-02 - 11-09
5716:1KUMVK MCMRNInställd
5716:2KUMVK MCMRMInställd
5716:3KUMVK MCMRVInställd
5716:4KUMVK MCMRS
Inställd
5713IUIKT MC ORDMRVESOAnm ej öppen

Militära utbildningar

Grundutbildningar

GU-F Grundläggande soldatutbildning för frivilliga. Eller genomförd GU/GMU.

GF Grundförmåga.

GK MC Grundkurs motorcykel. Efter genomförd kurs kan du krigsplaceras inom Hemvärnet.

GK MC VINTER - Grundkurs motorcykel vinter. Efter genomförd kurs är du färdig MC-ordonnans.


Fortsättningsutbildningar - ordonnans

FK MC Fortsättningskurs motorcykel.

RU MC ORD Repetitionsutbildning MC-ordonnans.


Kompletteringsutbildningar - trafik

GK TRF POST Grundkurs trafikpost.

GK TRF TJÄNST Grundkurs trafiktjänst. Inga planerade kursdatum.


Kompletteringsutbildningar - teknik

MVK MC Materielvårdskurs MC.

GK MEK Grundkurs mekaniker. Efter genomförd kurs kan du bli förordnad till mekaniker.

För att bli förordnad tekniker krävs att du går IK G 1.

FK MEK Fortsättningskurs mekaniker

RU MEK Repetitionsutbildning mekaniker


Kompletteringsutbildningar - andra fordon

GK TGHJUL Terränghjulingskurs Inga planerade kursdatum.

GK SNÖSKOTER Snöskoterkurs Inga planerade kursdatum.


Instruktörsutbildning

FMCK-instruktör

Genomförd grundutbildning.

IK-G 1 Instruktörskurs grund 1

IKT MC Instruktörskurs tillämpad MC

IKT MC ORD Instruktörskurs tillämpad MC-ordonnans. Efter genomförd kurs kan du bli förordnad till FMCK-instruktör.


MC-instruktör

Vara förordnad FMCK-instruktör.

Jobba på minst en GK MC.

MC-instr barmark MC-instruktör barmark. Efter genomförd kurs kan du bli interimistiskt förordnad MC-instruktör av LogS.

MC-instr vinter MC-instruktör vinter. Efter genomförd kurs kan du bli förordnad MC-instruktör av LogS.

RU MC INSTR Repetitionsutbildning MC-instruktör. Måste genomföras var femte år, av LogS eller egen trafiksäkerhetschef, för att behålla förordnandet.


Tghjul instr Terränghjulingsinstruktör

Snöskoter instr Snöskoterinstruktör


Kurschef

IK KC Instruktörskurs kurschef


Md sk rmbild 2024 03 25 130352
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub