Utbildning

Ansökan

  • FMCK utbildar MC-ordonnanser för avtalsplacering i Hemvärnet, som en del i totalförsvaret.
  • För att söka en utbildning kontaktar du din närmaste FMCK-kår.
  • På kåren genomförs intervju och ni upprättar tillsammans en utbildningsplan med utbildningsavtal, dessa bifogas din ansökan. Här kan du se en korrekt ifylld kursanmälan.
  • Efter underskrift av kåren sänds blanketten via utbildningsgruppen till FMCK kansli. Sista ansökningsdag är 12 veckor innan kursstart.

Preliminära utbildningar 2023


Kurs IDTypKursKursplatsVeckaKursdatumInfo
5715:1KUMVK MCMRS, MALMÖ3382023-09-22 - 09-24
5711KUGK MEKSKÖVDE3422023-10-14 - 10-21
5725KURU MEKSKÖVDE3442023-11-02 - 11-05
5718IUIK KCSKÖVDE3452023-11-04 - 11-11

Militära utbildningar

Grundutbildningar

GU-F Grundläggande soldatutbildning för frivilliga. Eller genomförd GU/GMU.

GF Grundförmåga.

GK MC Grundkurs motorcykel. Efter genomförd kurs kan du krigsplaceras inom Hemvärnet.

GK MC VINTER - Grundkurs motorcykel vinter. Efter genomförd kurs är du färdig MC-ordonnans.


Fortsättningsutbildningar - ordonnans

FK MC Fortsättningskurs motorcykel.

RU MC ORD Repetitionsutbildning MC-ordonnans.


Kompletteringsutbildningar - trafik

GK TRF POST Grundkurs trafikpost.

GK TRF TJÄNST Grundkurs trafiktjänst. Inga planerade kursdatum.


Kompletteringsutbildningar - teknik

MVK MC Materielvårdskurs MC.

GK MEK Grundkurs mekaniker. Efter genomförd kurs kan du bli förordnad till mekaniker.

För att bli förordnad tekniker krävs att du går IK G 1.

FK MEK Fortsättningskurs mekaniker

RU MEK Repetitionsutbildning mekaniker


Kompletteringsutbildningar - andra fordon

GK TGHJUL Terränghjulingskurs Inga planerade kursdatum.

GK SNÖSKOTER Snöskoterkurs Inga planerade kursdatum.


Instruktörsutbildning

FMCK-instruktör

Genomförd grundutbildning.

IK-G 1 Instruktörskurs grund 1

IKT MC Instruktörskurs tillämpad MC

IK ORD Instruktörskurs MC-ordonnans. Efter genomförd kurs kan du bli förordnad till FMCK-instruktör.


MC-instruktör

Vara förordnad FMCK-instruktör.

Jobba på minst en GK MC.

MC-instr barmark MC-instruktör barmark. Efter genomförd kurs kan du bli interimistiskt förordnad MC-instruktör av LogS.

FK Vinter Fortsättningskurs vinter

MC-instr vinter MC-instruktör vinter. Efter genomförd kurs kan du bli förordnad MC-instruktör av LogS.

RU MC INSTR Repetitionsutbildning MC-instruktör. Måste genomföras var femte år, av LogS eller egen trafiksäkerhetschef, för att behålla förordnandet.


Tghjul instr Terränghjulingsinstruktör

Snöskoter instr Snöskoterinstruktör


Kurschef

IK KC Instruktörskurs kurschef


Md framsida 23 2
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub