Trafiksäkerhet

Trafiksäkerhet

FMCK skall aktivt arbeta för en ökad trafiksäkerhet för sina medlemmar och aktivt förebygga olyckor under utbildning, övning, tjänstgöring och kårverksamhet

Målsättningen inom FMCK är att ingen individ i eller i anslutning till FMCK verksamhet ska drabbas av skador eller dödsfall som beror på en bristande utbildning. Målet med trafiksäkerhetsarbetet skall också vara sådant att samtliga inom FMCK skall ha en värdegrund bestående av att riskmedvetenhet, säkerhetstänkande och omtanke är en naturlig del i all verksamhet.
Även utanför dessa ram vill vi inom FMCK att alla våra medlemmar håller sig utanför Olycksstatistiken även på fritiden.

Olycksstatistik

Därför är det viktigt för ordonnanser, instruktörer och övriga medlemmar att hålla sig uppdaterade på de lagar och regler som gäller.

Länkarna nedan tar dig vidare till de senaste uppdateringarna som Transportstyrelsen presenterat.

Vägmärken

Trafikregler

Utöver det som är reglerat i lagar och regler har även FMCK en trafiksäkerhetspolicyn som gäller för all FMCK verksamhet.

Denna finns i Handbok kap 8 Trafiksäkerhet som finns att ta del av på vårt intranet.

Md fmck journalen 2021.3 framsida
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub