Trafiks kerhet

FMCK skall aktivt arbeta för en ökad trafiksäkerhet för sina medlemmar och aktivt förebygga olyckor under utbildning, övning, tjänstgöring och kårverksamhet

Målsättningen inom FMCK är att ingen individ i eller i anslutning till FMCKs verksamhet ska drabbas av skador eller dödsfall som beror på en bristande utbildning. Målet med trafiksäkerhetsarbetet skall också vara sådant att samtliga inom FMCK skall ha en värdegrund bestående av att riskmedvetenhet, säkerhetstänkande och omtanke är en naturlig del i all verksamhet.
Även utanför dessa ramar vill vi inom FMCK att alla våra medlemmar håller sig utanför olycksstatistiken även på fritiden.

Olycksstatistik

Därför är det viktigt för ordonnanser, instruktörer och övriga medlemmar att hålla sig uppdaterade på de lagar och regler som gäller.

Länkarna nedan tar dig vidare till de senaste uppdateringarna som Transportstyrelsen presenterat.

Vägmärken

Trafikregler

Utöver det som är reglerat i lagar och regler har även FMCK en trafiksäkerhetspolicy som gäller för all FMCK-verksamhet.

Denna finns i Handbok kap 8 Trafiksäkerhet som finns bland Filer på myclub.

Md sk rmbild 2024 03 25 130352
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub