Kalender 1

Om olyckan är framme

En olycka händer lätt, och skulle det ske är det bra att ha en checklista att utgå från. Nedan checklistor är vad som gäller om olyckan är framme under utbildning, men kan med fördel även användas vid olika former av kårverksamhet.


Checklista vid lindrig olyckshändelse

 • Vad har hänt
 • Vilka är inblandade
 • Vilken typ av skada/skador
 • Direkt omhändertagande på platsen
 • Ring 112 om det behövs, annars ombesörjs sjuktransport till vårdcentral eller sjukhus
 • Se till att någon från kursplatsen följer med till vårdcentral eller sjukhus
 • Tag ev. kontakt med anhöriga till den/de skadade och meddela vad som hänt
 • Utse en ansvarig på kursplatsen som ansvarar för kontakten med sjukhuset och de anhöriga
 • Se vidare under allmänt


Checklista vid allvarlig olyckshändelse

 • Vad har hänt
 • Vilka är inblandade
 • Vilken typ av skada/skador
 • Direkt omhändertagande på platsen
 • Ring 112
 • Se till att någon från kursplatsen följer med till sjukhuset
 • Tag kontakt med anhöriga till den/de skadade och meddela vad som hänt
 • Utse en ansvarig på kursplatsen som ansvarar för kontakten med sjukhuset och de anhöriga, samt att någon ansvarar för telefonpassning på kursplatsen
 • Samla den egna kursen och informera om olyckshändelsen och vilka som är inblandade
 • Kontakta sjukhusets krisgrupp, eller annan hjälpinstans
 • Ordna med möte för kursdeltagarna och sjukhusets krisgrupp, eller annan hjälpinstans
 • Tag kontakt med berörd kårchef för uppföljning efter hemkomst
 • Om anhöriga vill komma till kurs- och olycksplatsen ordna med transport från tåg/flyg, logi och mat
 • Se vidare under allmänt


Checklista vid dödsfall

 • Vad har hänt
 • Vilka är inblandade
 • Vem/vilka är döda
 • Ring 112
 • Kontakta och informera FMCKs styrelse
 • Polisen tar kontakt med anhöriga till den/de avlidna och meddelar det inträffade
 • Utse en ansvarig på kursplatsen som ansvarar för ev. kontakt med de anhöriga, samt att någon ansvarar för telefonpassning på kursplatsen
 • Samla den egna kursen och informera om olyckshändelsen och vilka som är avlidna
 • Se till att de elever som vill kan ringa hem
 • Se till att kursen håller ihop på ett lugnt och ostört ställe samt att ingen är ensam
 • Skicka inte hem eleverna innan ni haft kontakt med riksstyrelsen
 • Kontakta sjukhusets krisgrupp eller annan hjälpinstans så snabbt som möjligt och ordna med möte för kursen
 • det är viktigt att ingen elev avbryter kursen och åker hem innan detta möte
 • Hala flaggan på halv stång
 • Ordna ev. en minnesstund för de berörda med hjälp av sjukhusprästen
 • Tag kontakt med berörd kårchef för uppföljning efter hemkomst.
 • Om anhöriga vill komma till kurs- och olycksplatsen ordna med transport från tåg/flyg, logi och mat. Möte med sjukhusets krisgrupp med mera.
 • Se vidare under allmäntAllmänt

 • Ta hand om personliga tillhörigheter och militär utrustning
 • Se till att en personskadeanmälan skrivs
 • Vid ev. oklarheter ta kontakt med FMCKs rikskansli, tel. vx 0500 - 48 82 60
 • Se till att elev som är vållande till olycka utan att själv vara fysiskt skadad får kontakt med sjukhusets krisgrupp eller annan vårdinstans för vårdMd sk rmbild 2024 03 25 130352
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub