258

FMCK Helsingborg

Frivilliga motorcykelkåren i Helsingborg är en del av FMCK Riksförbund. Vi förser 48:e Hemvärnsbataljonen med MC-ordonnanser och länsstyrelsen Skåne med CMR, civil mc resurs.


Vi har ett Hemvärnet underrättelsekompani (HvUnd), två insatskompanier och ett bevakningskompani. Vi har våra lokaler på Berga i Helsingborg och tränar terrängkörning och pistolskjutning på Önnarps skjutfält.

Det som vi har gemensamt förutom intresset för motorcyklar är att vi vill göra en insats som gör skillnad. Förutom att förbättra vår förmåga som mc ordonnans och CMR så har vi många trevliga aktiviteter.

Vill du komma i kontakt med oss kan du använda e-postadressen fmckhelsingborg[at]gmail.com
Kårchefen Arne Gunnarsson når du på telefon 0732-31 50 51

Informationsmöte om mc-ordonnans och CMR

Tid: Onsdagen den 16 mars klockan 18:30-20.30
Plats: Bergavägen 1, Helsingborg. Vi samlas utanför grinden.
Anmälan: Senast onsdagen den 9 mars till fmckhelsingborg@gmail.com.

OBS! Anmälan ska innehålla namn, telefon, e-post samt personnummer. Bra om du berättar om det Anledningen till att vi behöver ditt personnummer är att Berga är ett skyddsobjekt och för att få tillträde så ska detta anmälas till platschefen på Berga i förväg.

Program
Fika med presentation
Detta är FMCK

Mc-ordonnans
- Vad gör en ordonnans?
- Vad krävs för att bli ordonnans?
- Hur blir man ordonnans?

CMR
- Vad gör en CMR?
- Vad krävs för att bli CMR?
- Hur blir man CMR?

Frågor

Visning av lokaler och materiel

Har du någon vän eller kompis som borde komma med så skicka gärna vidare inbjudan till dem.

Mer information om mc-ordonnans i Hemvärnet
Mer information om CMR, civil mc resurs
Mer information om FMCK
Mer om utbildning till mc-ordonnans och CMR

Ordonnanser till Hemvärnet

För att bli ordonnans i hemvärnet behöver du en militär grundutbildning. Därefter går du kursen Grundkurs MC. Räkna med att det tar minst 1 år att bli färdig ordonnans.

Vi har några lediga befattningar som mc ordonnans till 48:e hemvärnsbataljonen:

  • Bataljonsstaben, 4 avtalsdagar
  • Insatskompaniet, 8 avtalsdagar

CMR civil mc resurs

Sedan 2021 har FMCK fått uppdraget av MSB att rekrytera och utbilda CMR år länsstyrelserna och andra myndigheter. I Skåne räknar man med att de kommande åren behöver skriva avtal och krigsplacera 45 stycken CMR.

En CMR ska kunna verka hela året under alla dygnets timmar. Huvuduppgiften blir att med hjälp av motorcykeln transportera, personer, materiel och meddelande. De ska även kunna hjälpa till vid trafikstyrning, vägvisning och rekognoscering. Motorcykeln har förmåga att lösa dessa uppgifter där andra fordon inte kan ta sig fram.För att bli CMR anmäler du dig till en 5 dagars betald utbildning och sedan skriver du ett avtal och krigsplaceras av länsstyrelsen.

Den 27 september – 3 oktober blir det en CMR-utbildning i Skåne. Vi behöver fler kvinnor som är CMR. Det är bland annat Yamaha T7 som du kör under utbildning och under insats.

Md framsida 23 2
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub