CMR

Civil Mc Resurs (CMR)

Ett pilotprojekt

Sedan FMCKs riksstämma våren 2020 arbetar jag som ledamot i Riksstyrelsen inom arbetsområde AO9, dvs civil samverkan. Det finns inom arbetsområdet ett pågående projekt, tillsammans med MSB, som handlar om att utbilda CMR.

CMR står för civil mc resurs.

Det första målet var att skapa en bra kontakt med MSB, som är den myndighet som initierat tanken på CMR. Vi har nu en kontaktperson och upplever att vi fått ett väldigt bra bemötande från myndigheten.

Nästa punkt, och en förutsättning för oss för att gå vidare med projektet, var att lösa den ekonomiska biten när det gäller bl a utrustning. Detta är nu klart. Under innestående år kommer vi att inköpa komplett MC-skyddsutrustning till 20 stycken CMR och instruktörer.

Det kommer att finnas motorcyklar först och främst till utbildning men även till den tänkta CMR-depån i Skövde. Det är FMCKs civila motorcyklar som ska användas.

Vi har nu 13 stycken 125-kubikare i gott skick, genomgångna av FMCKs MC-tekniker Tomas Aronsson. Dessa kommer att kompletteras med pakethållare för lättare transporter. Dessutom finns några KTM 400 cc och vi hoppas dessutom få överta/låna 3 st BMW 800 cc som står hos MSB.

Hur går vi vidare?

Vi annonserar i detta nummer (3-4.2020) av vår medlemstidning efter 3 instruktörer inom FMCK som vill bli instruktörer till våra blivande CMR-instruktörer. Dessa 3 instruktörer kommer, med utgångspunkt från vår utbildningsplan, få stora möjligheter att utforma hur utbildningen av våra CMR-instruktörer ska se ut. Ansökan för dessa 3 instruktörer är öppen till den 31 december 2020.

Vissa delar av utbildningen kommer troligen att kräva externa utbildare. Till exempel till sjukvårds- och räddningstjänstdelen.

Nästa steg är, enligt vår plan, att under våren 2021 utbilda 10 stycken CMR- instruktörer med hjälp av ovan nämnda instruktörer från FMCK. Kursansökan för blivande CMR instruktörer kommer att aviseras genom FMCKs samtliga kanaler i början av nästa år.


Dessa blivande 10 CMR- instruktörer ska alltså inte primärt tas från FMCKs

ordinarie instruktörsgrupp, utan vi hoppas att det finns personer inom FMCK, som inte är placerade, men är intresserade av civil samverkan och kan tänka sig att bli instruktörer till CMR.

Därefter är planen att de blivande 10 CMR-instruktörerna kallas till en introduktion som genomförs av MTE och därefter i Skövde under 2 helger, torsdag till söndag, för att genomföra sin utbildning med utgångspunkt från vad vi skrivit i vår grundläggande utbildningsplan. Total effektiv utbildningstid är beräknad till 40 – 45 timmar.

När dessa CMR instruktörer är utbildade ska de i sin tur utbilda minst två grupper med 10 CMR i varje omgång under åren 2021, 2022 och 2023. Totalt alltså 60 stycken CMR under perioden. Det är intresset från FMCKs medlemmar som kommer att avgöra hur många ytterligare kurser som kommer att genomföras. De finns möjlighet för oss att söka medel till fler kurser.

Utbildningen kommer, som nämnts, ske i Skövde. Kansliets lokaler kommer användas för teori och P4 övningsfält för delar av den praktiska delen. En del utbildning kommer troligen ske på annan plats. T ex hos räddningstjänsten.

När vi har färdigutbildat våra CMR i så är planen att Länsstyrelser, kommuner och regioner ska kunna kontakta FMCKs kansli och begära hjälp av en eller flera CMR om ett behov uppstår.

Den enskilda CMR beger sig till aktuell plats och därefter tar avnämaren (beställaren) över. Anställningsavtal upprättas mellan CMR och avnämaren. FMCK är inte involverad i avtalet mellan CMR och avnämaren.

Däremot kan, om behov finns, motorcyklar transporteras till ett insatsområde med

t ex container eller släpkärra från Skövde. CMR ska inte använda sin egen motorcykel. Motorcyklarna och kostnaderna för FMCKs motorcyklar, inklusive transporter och reparationer, debiterar FMCK avnämaren.

Planen är också att det ska finnas en logistikgrupp kopplad till när motorcyklarna lämnar depån i Skövde och går till en avnämare. Detta gäller främst vid större och långvariga insatser.

Vår tanke och förhoppning är att på sikt ska avnämnarna köpa in motorcyklar att utrusta CMR med.

Några viktiga kom ihåg:

  • CMR får inte vara placerad.
  • CMR kan mycket väl ingå i en MTE (Motor och transportenhet)
  • Generellt är målet med CMR att ett utökat samarbete med övriga FFO ska eftersträvas
  • CMR inte är en "blåljusstyrka". De kommer krävas en uppstart

och etableringstid och dessutom, om möjligt, en viss framförhållning av avnämaren.


Intresset idag

För närvarande har 5 kommuner och Länsstyrelser anmält intresse för verksamheten. Och detta är innan vi i större omfattning gått ut till blivande avnämare och informerat om vår kommande verksamhet.

Vad ska då CMR användas till?

Detta är primärt något som avnämaren får avgöra. Men några exempel är rondering, olika former av transporter, trafikstyrning, rekognosering vid tex skogsbränder, översvämningar, elavbrott osv, osv.

Sannolikt kommer det, när hela verksamheten är i gång, finnas otaliga uppgifter för CMR. Det är troligen bara den enskilda avnämarens förmåga att tänka utanför boxen som kommer att avgöra vad CMR kan göra och användas till.Patrik Montgomery Styrelseledamot Ao 9

patrik.montgomery@fmck.se Tel. 0709-40 46 60

FMCK Kansli Box 214

541 25 Skövde

Växel: 0500-488260

www.fmck.se

Md cmr annons fmck journalen 3 4.2020
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub