Arbete pågår i filarkivet

Publicerad 2023-01-26 11:13

Just nu görs en översyn av dokumenten som finns i filarkivet. Vi jobbar på uppdateringar, kompletteringar och andra mindre förändringar för att hålla filerna aktuella. En del är färdigt redan nu, till exempel avtalen i AO4. En del blir färdigt först senare i vår - bland annat nya kursbeskrivningar. Kommunikationsgruppen har också tagit fram en grafisk profil för hur våra olika dokument ska se ut framöver, genom att ha en gemensam layout skapar vi sammanhang och igenkänning oavsett vilken del av FMCK materialet kommer från. Ordning och reda! ?

Md sk rmbild 2024 03 25 130352
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub