Valberedningen har ordet

Valberedningen består av:

Joachim Reif, jomref@gmail.com och Peter Sjöström sjostrom.peter@gmail.com

Vi söker Kassör på 2år samt vice Kårchef på 2år

Kom in med förslag på kandidater antingen till dessa tjänster alternativt som ledamöter eller Suppleanter för att avlasta de övriga i styrelsen

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub