Avgifter

Medlemsavgift vuxen 18år och uppåt 400kr/ år

Medlemsavgift ungdom under 18år 200kr/ år, ungdom måste ha målsman som är medlem i föreningen.

Familj avgift alla skrivna på samma adress ( familjehuvud är över 18år och erlagt medlemsavgift) 200kr/ ytterligare familjemedlem

Träningsavgift 300kr/ år ( medlemsavgift måste vara erlagd, numrerad tränings väst skall bäras vid träning samt minst klubb licens minst 1 arbetsdag/ år är obligatorisk).

Deposition Tränings väst 300kr/st straffavgift 500kr om väst inte returneras när man avslutat sitt medlemskap.

Väst kvitteras i kårlokalen för öppetider se Facebook sida

Lån täckt släp 200kr/helg

Lån öppet släp 100kr/dygn

Lån MC släp 50kr/dygn.

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub