Styrelsen 2021

Styrelsen 2021

Kårchef

Enduroansvarig

MC Ansvarig

Kjell Birnbach

kjell.birnbach@fmckbohusdal.se

0727-200828

Vice Kårchef

Tävling

Set Petersson

set.petersson@gmail.com

070 498 38 33

Sekreterare

Ungdomsansvarig

Martin Sandin

sekreterare@fmckbohusdal.se

0705-431487

Kassör

Medlemsansvarig

Martin Svensson

kassor@fmckbohusdal.se

0706-670527

Ledamot

Avtal och Utbildning

Björn Evensen

avtal@fmckbohusdal.se

0736-194770

Ledamot

Enduro, tävling, bana

Johan Torstensson

johan.torstensson@icloud.com

070 571 22 10

Suppleant

Vakant

Suppleant

Vakant
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub