Enduro2

Kallelse till FMCK Umeås årsmöte

Publicerad 2024-01-18 22:31
​​Tisdag den 6 februari träffas vi på Garnisonens mäss, i källaren under Restaurang Vildmannen, kl 18:30, styrelsen bjuder på fika. Vi kommer först att hålla årsmöte där en ny styrelse för kommande år ska utses.

Tisdag den 6 februari träffas vi på Garnisonens mäss, i källaren under Restaurang Vildmannen, kl 18:30, styrelsen bjuder på fika. Vi kommer först att hålla årsmöte där en ny styrelse för kommande år ska utses. Årsmöteshandlingarna delas ut på mötet. Om du vill lämna en motion till årsmötet så ska du e-posta den till t_258@live.se före den 28 januari.

Hur vill DU att FMCK Umeå ska fungera och utvecklas?

Tillsammans i de olika sektionerna – Enduro, Trial och Ordonnans tar vi fram tankar, idéer och planer för hur vi vill att det ska fungera i vår förening och hur vi kan utvecklas på kort och lång sikt. Vi har en stor utmaning detta år - SM i enduro som vi ska genomföra 24–25 augusti på absolut bästa sätt – på vilket sätt kommer du att bidra?

Det är därför viktigt att just du kommer och säger vad du tycker.

Till sist vill vi påminna om Medlemsavgiften för 2024

Medlemskapet kostar 300 kronor samt 100 kronor för ytterligare familjemedlem på samma adress.

Internetbank: Om du inte rymmer all information i textfältet på din internetbank så skriv endast namn och personnummer. Sedan kompletterar du dina uppgifter genom att skicka ett mejl till kassören Krister Grahn : krister.grahn@bilinvest.se
Skriv att du betalat in medlemsavgift, namn, personnummer och övriga uppgifter för samtliga som ska vara med i familjemedlemsskapet.

Med vänliga motorcykelhälsningar / FMCK Umeås styrelse

Md sk rmbild 2024 03 25 130352
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub