Enduro2

Hitta till oss

Vi förfogar över mark vid Kalvberget strax utanför Umeå. Där har vi depå med parkering och barack för ombyte som även fungerar som sekretariat under tävlingar och arrangemang.

Du hittar oss här (länk till Google Maps): https://goo.gl/maps/FPaqm5N5LAxrkm7b7

Notera att ordinarie tillfartsväg är från öster, längs ringleden runt I20 från Ersmark.
Du ansluter till ringleden vid denna påfart: https://goo.gl/maps/pWhrsFJuSrhEvocQA

Tillfart via byn Håkmark endast tillåten efter utryckligt undantag från klubben eller vid vinterkörning när ringleden ej är plogad.


Md sk rmbild 2024 03 25 130352
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub