Enduro2

Avkortad endurobana

Publicerad 2022-09-09 08:46
Pga skogsaverkning kommer skogsmaskiner behöva passera banan och vi bandar därför bort mörka skogen i ett par veckor under tiden arbetet pågår. Ombandning kommer ske från Söndag kväll 11 sept. Var observant på skyltning/band!

Pga skogsaverkning kommer skogsmaskiner behöva passera banan och vi bandar därför bort mörka skogen i ett par veckor under tiden arbetet pågår. Ombandning kommer ske från Söndag kväll 11 sept. Var observant på skyltning/band!

Md sk rmbild 2024 03 25 130352
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub