Information inför utbildning

Information

Viktigt att veta när du ska söka till våra kurser

Ansökan:

Ansökan görs på blankett: Kursanmälningsblankett Frivilligutbildning

Efter underskrift av kåren sänds blanketten via utbildningsgruppen till FMCK Kansli. Förutom personuppgifter etc, ska ifyllas:

 • Tidigare genomförda kurser
 • Körkortsbehörigheter
 • Ev. behörigheter för militärt förarbevis Skriv läsligt!

Ansökningstid:

Sista ansökningsdag är 12 veckor innan kursstart. Vid för sent inkommen ansökan, antas du i mån av plats.

Avtalsperiod/ålder:

En avtalsperiod är 4 år. För att kunna antas till militära kurser ska man vara minst 18 år och högst 60 år. Om undantag ska göras ska det ske med ett styrelsebeslut samt att GK MC utbildningsgrupp och förband ska ha sagt ok.

Dagersättning:

Utgår vid kurser över veckoslut eller enstaka dagar. Är f.n. 72:-/dag.

Dagpenning:

Dagpenning utbetalas vid veckokurser (tre dagar eller fler). Försäkringsbeslut (SGI) från Försäkringskassan gäller som underlag, och ska medföras till kursplatsen. Ersättningen som utbetalas för veckokurser är:

 • 90% av årsinkomst (enl. SGI) delat med 365 dagar. Det finns dock ett maxbelopp och ett minimibelopp för dagpenning, detta fastställs av Försäkringskassan på årsbasis.
 • Lägst 130 kr/dag för t ex studerande.
 • Avdrag görs med 30% för preliminär skatt.
 • Utbetalning görs efter kurs till angivet bankkonto. Kontonummer anges på reseräkningen.
 • Dagpenning betalas inte för in- och utryckningsdag som infaller på lör-/söndag.
 • Skulle du ha arbetat dessa dagar kan dagpenning utbetalas mot uppvisande av arbetsgivarintyg.
 • Fullföljs inte kursen upphör rätten till dagpenning fr o m dagen efter hemresan.

Faktorer som påverkar antagningen till kurs:

Man ska vara fullt frisk. De flesta av våra kurser kräver en god grundkondition.

 • Allergier
 • Krav på specialkost av medicinska och religiösa orsaker kan antas.
 • Försvarsmakten kräver att avtalspersonal behärskar svenska språket obehindrat.

Du kan inte gå kurs om:

 • Du är helt eller delvis förtidspensionär
 • Du är helt eller delvis sjukskriven.
 • Du är gravid.

Ovanstående är grund för avskiljande från kurs.

Förmåner under kurs:

Fri resa, kost och logi.

Försäkring:

Betryggande försäkringsskydd finns under kursen.

Medlemskap:

Kursanmälan behandlas inte om medlemskap i FMCK ej finns.

Medborgarskap:

För alla militära utbildningar krävs svenskt medborgarskap.

Resor:

Fria resor till kurs utgår. Grundprincipen är tåg tur och retur. Vid bilresa utgår ersättning med 18,50 kr/mil, upp till vad en 2:a klass tågbiljett kostar. Samåkning ska eftersträvas. För andra alternativ, kontakta FMCK Kansli.

Utlägg:

Ev. utlägg för anslutningsresa med buss/spårvagn ersätts mot kvitto. Taxiresa ersätts

Md sk rmbild 2024 03 25 130352
Md suc30039
Md suc30048
Md suc30043
Md suc30003
Md fmck 6
Md fmck4
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub