Mc-Ordonnans

Mc-ordonnans

FMCK:s huvuduppgift är att rekrytera och utbilda mc-ordonnanser till Totalförsvaret. Våra mc-ordonnanser tjänstgör både i krig och i fredstid. Det behöver inte alltid handla om den våldsamma dramatik som attentat eller krig innebär. Det vi vet med intensiva snöoväder, översvämning, bränder eller orkanvindar under något dygn kan göra att samhället till stora delar lamslås. Mc-ordonnanser är även med vid eftersök i samband med att Hemvärnet rycker ut. Det är i dessa sammanhang som FMCK:s mc-ordonnanser kan bidra med sin kompetens.

Vad gör en mc-ordonnans?

* Skall kunna köra sin motorcykel, oavsett väglag, terräng och i alla väder.

* Orientera efter karta i såväl ljus som mörker & oberoende av årstider.

* Transportera material som t ex läkemedel, blod, verktyg och vapen mm.

* Förmedla meddelande, såväl skriftligt som muntligt.

* Skjutsa personal på väg till eller i lätt terräng, t ex sjukvårdspersonal på vät till en olycksplats.

* Utföra enklare rekognoscering av t ex framkomlighet & bärighet på vägar och broar.

Delta i eftersök & skallgång genom att snabbt avpatrullera stigar samt transportera material och personal. Mc spår förstör inte möjligheten att efteråt söka med hundpatrull.

* Vara väl insatt i förbandets uppgifter och känna till chefernas (stabers) uppehållsplatser.

* Kunna svara för vägvisning.

* Kunna biträda vid avspärrningar.

* Kunna biträda i stabsarbetet.

* Skall kunna delta i förbandets försvar.

Ytterligare information finns på: www.fmck.se

Om du är intresserad av att utbilda dig till mc-ordonnans?

I FMCK Ljusdal Loos tar du i kontakt med

styrelsen på: fmckljusdalloos@icloud.com För mer information!

Md sk rmbild 2024 03 25 130352
Md suc30039
Md suc30048
Md suc30043
Md suc30003
Md fmck 6
Md fmck4
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub