Styrelsen 2024

Under uppbyggnad.
Styrelsepost Namn Ansvarig Kontakt:
Kårchef Mats Kraft Fastighet, Breviksvägen 0703-40 86 81
V.Kårchef Andreas Söderén Grön verksamhet 0737-07 05 07
Sekreterare Mattias Jonestad Ungdomsansvarig Enduro 0705-14 06 43
Materialansvarig Enduro
Kassör Camilla Blomdahl Medlemsansvarig 0733-32 02 37
Avtalshandläggare
Ledamöter Glenn Andersson Utbildning 0706-27 79 28
Tony Hallberg 0760-33 13 12
Johan Cederberg stf. CMR 0709-92 42 28
Supp. Ledamöter Johan Andersson Enduroansvarig 0706-72 72 43
Erik Svärd 0702-40 10 80
Revisorer Ingemar Josefsson 0702-07 03 27
Rickard Klahr 0703-68 88 72
Supp. revisorer Olof Höljfors 0766-55 46 46
Valberedning Fredrik Blomdahl sk 0708-65 68 68
Michael Svensson 0706-40 40 96
Mikael Larsson 0706-77 30 56
Kontakt styrelsen: info@fmckeksjo.se
Md sk rmbild 2024 03 25 130352
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub