2023

Styrelsens sammansättning 2023
Styrelsepost Namn Ansvarig Kontakt:
Kårchef Mats Kraft 0703-40 86 81
V.Kårchef Andreas Söderén Ansv. Grön verksamhet 0737-07 05 07
Sekreterare Rickard Klahr Ungdomsansvarig i enduro 0703-68 88 72
Kassör Camilla Blomdahl Medlemsansvarig 0733-32 02 37
Ledamöter Glenn Andersson 0706-27 79 28
Tony Hallberg Materialansvarig enduro 0760-33 13 12
Mattias Jonestad Enduroansvarig 0705-14 06 43
Supp. Ledamöter Johan Andersson stf. Enduroansvarig
Thomas Tengvall
Revisorer Ingemar Josefsson
Marcus Henrysson
Supp. revisorer Johan Cederberg
Valberedning Fredrik Blomdahl sk 0708-65 68 68
Billy Magnusson
Michael Svensson
Kontakt styrelsen: info@fmckeksjo.se
Md sk rmbild 2024 03 25 130352
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub