Om FMCK Boden

FMCK-Bodenkåren är en del i nationella FMCK. Vi är en egen förening med verksamhet inom Hemvärnet, som en del i försvarets krigsorganisation.

I vår lokal träffas vi regelbundet med trevliga kaffe- och mekträffar. Vi fixar med militära MC 258'or så att de alltid är i körbart skick.

FMCK är klubbmedlem i SMC. Tillsammans bedriver vi kursverksamheten inom FMCK Boden. FMCK anordnar utbildningarna och lånar instruktörer och funktionärer från SMC.

Privat kör dom flesta av oss nån form av MC inom områdena landsväg, adventure, enduro och motocross.

Det finns även möjlighet att jobba med sin privata MC i lokalen i mån av plats. Det får bara inte krocka med den militära verksamheten.

Md sk rmbild 2024 03 25 130352
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub