Fmckbanner

Ordonnanns

Frivilligförsvarets ordonnanser

Bakgrund

FMCK har i dagsläget cirka 6500 medlemmar.

Utav dessa 6500 har drygt 1300 avtal för tjänstgöring i totalförsvaret emedan hemvärnets behov är ca 1700. Det är ännu inte klart vilket behov det finns från kommunen, länsstyrelsen samt andra civila myndigheter.

För att bli ordonnans krävs följande

  • Du skall vara svensk medborgare.
  • Du skall gjort militärtjänsten. ( kan göras i Frivilligorganisationernas regi)
  • Du skall inneha MC-kort.
  • Du skall vara 18 år för "grönt avtal".
  • Du skall 16 år för "civilt avtal".
  • Du skall genomgått FMCK:s utbildning.

Tycker du att detta låter intressant så tag kontakt med vår rekryteringsansvarige Jörgen Fors

I Blekingekåren har vi just nu 17 st krigsplacerade mc-ordonnanser på olika Hemvärnskompanier i Blekinge.

Det finns totalt 9 st kompanier fördelade på två Bataljoner.

På varje kompani ska det finnas 2 st ordonnanser, på de 2 st Insatskompanierna är behovet 4 st ordonnanser och på de två Bataljonsstaberna är behovet två ordonnanser samt en mc-gruppchef.

Md sk rmbild 2024 03 25 130352
Md fmck logga small
FMCK Belkinge
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub