Medlemsavgift

Medlemsavgift för 2023 är enligt följande:

Medlemmar med licens i klubben:
250:- för ungdom upp tom 16 år
550:- för vuxna
100:- för passiva medlemmar

Medlemmar med licens i annan klubb:
350:- för ungdom upp tom 16 år
800:- för vuxna

Träningsavgift för icke medlem är 150:-/gång

Notera att familjeavgiften är borttagen.

Betala in medlemsavgiften till bg 5049-1000 . Glöm inte att ange namn och e-mailadress på inbetalningen.


Om ni inte var medlemmar föregående är så är ni borttagna ur vårt medlemsregister. Gå då in på fliken bli medlem och lägg in era uppgifter. Skulle detta medföra några problem så mailar ni kassor@fmck.nu

Md framsida 23 2
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub