Fmckgbgtop

FMCK Göteborgs kårstämma 2024

Publicerad 2024-02-01 00:00
Kårstämman äger rum i våra nya lokaler i Torslanda, Gamla Flygplatsvägen 2 (bredvid Bygg Max Torslanda) onsdagen den 28 februari 2024 klockan 18.00.

Du är varmt välkommen att deltaga i FMCK Göteborgs kårstämma 2024.

Kårstämman äger rum i våra nya lokaler i Torslanda, Gamla Flygplatsvägen 2 (bredvid Bygg Max Torslanda) onsdagen den 28 februari 2024 klockan 18.00.
Vi börjar med enklare fika.

Som medlem, fyllda 15 år och med betald årsavgift, har du förslags och rösträtt. Inbjudna gäster har yttranderätt.
Förslag skall skickas till styrelsen senast två veckor före kårstämman. Företrädesvis används e-post och adressen styrelse@fmckgbg.se. Din röst är viktig, så deltag!

§ 8.1. Medlemsavgift (årsavgift) erläggs av alla medlemmar med det belopp som för varje verksamhetsår fastställs på ordinarie kårstämma.

Medlemsavgiften skall betalas årligen före januari månads utgång. Ny medlem som inträder i förening betalar medlemsavgiften vid inträdet.
Om medlem inträder efter 1 oktober anses dennes betalning även omfatta kommande år.


Väl mött
Max Olsson
Kårchef FMCK Göteborg

Md sk rmbild 2024 03 25 130352
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub