Fmckgbgtop

Kårstämma 2020

Publicerad 2020-02-09 00:00
Datum för årets kårstämma är tisdagen den 25/2. Kårstämman äger rum på Göteborgs Garnison, Radar Höjden, och börjar 18.00 med uppstartsmöte. Som medlem, fyllda 15 år och med betald årsavgift, har du förslags och rösträtt. Inbjudna gäster har yttranderätt.

Md cmr annons fmck journalen 3 4.2020
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub