NU är det hög tid att nominera till Riksstämman!

Publicerad 2022-02-05 10:00
Valberedningsfolk liten
Kom ihåg att nu skicka kårens nominering till kommande Riksstämma. Kolla här nedan.
  1. Valberedningen för FMCKs riksstyrelse är nu igång med sitt arbete inför valen vid Riksstämman 2022. Vem eller vilka vill du och/eller din kår nominera till en post i riksstyrelsen?

Men….

Valberedningen bedömer att det behövs ett klargörande när det gäller valberedningens uppgift och ansvar.

Valberedningen ska vid Riksstämman föreslå kandidater till FMCKs riksstyrelse.
Förslagen grundar sig på det förslag som kårerna skickar in till valberedningen. Det är alltså inte valberedningens primära uppgift att ta fram kandidater till riksstyrelsen utan det är kårernas och medlemmarnas ansvar.

Valberedningens uppgift är främst, som namnet antyder, att sammanställa kårernas önskemål, ta kontakt med föreslagna kandidater och i samband med Riksstämman föreslå de personer som enligt kårerna och valberedningen är mest lämpliga att inneha platser i Riksstyrelsen.

Det är, som alla förstår, omöjligt för valberedningen att känna till enskilda kårmedlemmars kapaciteter och egenskaper och deras lämplighet att arbeta i Riksstyrelsen. Detta är ett ansvar som kårerna måste ta på sig. Vi förväntar oss därför att ni tar er del av ansvaret för att få en bra och kompetent riksstyrelse genom att skicka in förslag på kandidater snarast. Och har ni inga förslag så tala om det också. En reaktion är bättre än ingen alls.

Vi i valberedningen lägger ner en hel del arbete på vår uppgift och tar den på största allvar. Vi hoppas på er förståelse och vilja att ta vår uppmaning till er och vi ser fram emot era kandidatförslag.


Valberedningen

  • Se Valberedningen vilka styrelseposter som är aktuella för val 2022

** Samt en Valberedning med 4 st. personer på 1 år som väljs på stämman.


Men VIKTIGT är att DU först frågar den person du tänkt föreslå om han/hon är villig till val i riksstyrelsen, sedan kontaktar du någon i valberedningen:

Christer Forssén 072 - 160 69 46 (Sammankallande)
Jonas Enbom 070 – 246 60 68
Kent Dahlberg 070 - 175 93 22
Rasmus Persson 076 - 311 41 63
via mejl: valberedning@fmck.se

/FMCK Kommunikation
Fmck omslag 1 23 speglad
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub