Tillfälliga rutiner med anledning av covid

Publicerad 2021-02-11 08:23
Dsc 0885
Vinterkurs Boden 2018
Inte nödvändigt att gå GUF före befattningsutbildning

Med anledning av läget har FM tillfälligt gjort avsteg från kravet att man ska gå GUF före sin befattningsutbildning. Det betyder för vår del att man får gå GKmc före GUF även om det är att föredra med GUF först.

Byter man ordning på kurserna ska GUF genomföras skyndsamt efter GKmc

Rutinen gäller från och med nu till annat meddelas.

Är du vår blivande CMR instruktör?

Under 2021 kommer vi starta utbildningen av CMR (Civil Mc Resurs)

Läsa mera

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub