Valberedningen har ordet

Valberedningens arbete är nu i gång inför 2023

Valberedningen för FMCK:s riksstyrelse är nu i gång med sitt arbete inför valen vid Riksstämman 2023.
Vem eller vilka vill du och/eller din kår nominera till en post i riksstyrelsen?

Men…...

Valberedningen känner att det behövs ett klargörande när det gäller valberedningens uppgift och ansvar.

Valberedningen skall vid Riksstämman föreslå kandidater till FMCK:s riksstyrelse.

Förslagen grundar sig på det förslag som kårerna skickar in till valberedningen.

Det är alltså inte valberedningens primära uppgift att ta fram kandidater till riksstyrelsen utan det är kårernas och medlemmarnas ansvar.

Valberedningens uppgift är främst, som namnet antyder, att sammanställa kårernas önskemål, ta kontakt med föreslagna kandidater och i samband med Riksstämman föreslå de personer som enligt kårerna och valberedningen är mest lämpliga att inneha platser i Riksstyrelsen.

Det är, som alla förstår, omöjligt för valberedningen att känna till enskilda kårmedlemmars kapaciteter och egenskaper och deras lämplighet att arbeta i Riksstyrelsen. Detta är ett ansvar som kårerna måste ta på sig.

Vi förväntar oss därför att ni tar er del av ansvaret för att få en bra och kompetent riksstyrelse genom att skicka in förslag på kandidater snarast.

Och har ni inga förslag så tala om det också. En reaktion är bättre än ingen alls.

Vi i valberedningen lägger ner en hel del arbete på vår uppgift och tar den på största allvar. Vi hoppas på er förståelse och vilja att ta vår uppmaning till er och vi ser fram emot era kandidat förslag.

Valberedningen

AO område:

Ledamot idag:

Ja/nej till val

Föreslagen person, FMCK kår

Val:

Tillfrågad utav:
(FMCK Kår)

Valberedningens förslag

Rikskårchef

Fredrik Blomdahl

Ja

Val 2 år

Vice rikskårchef

Lennart Rönnholm

Ja

Val 1 år

Ledamot

AO 3 Utbildning

Suzanne Zotterman

Ja

Val 2 år

Ledamot

AO8/9- Trafiksäkerhet/Civil Samverkan

Claes Levinsson

Osäker

Val 2 år

Ledamot AO4-Avtal

Camilla Blomdahl

Nej

Val 2 årVal på 1 år

Idag - Godkänd

Ja/nej till val

Idag - Lekmanna

Ja/nej till val

Föreslagna personer

Valberedningens förslag

Revisor

Clas Nicklasson

Stefan Westergren

Ja

Godkänd –

Lekmanna –

Revisor suppleant

Malin Johansson

Rasmus Persson

Nej

Godkänd –

Lekmanna –


** Samt en Valberedning med 4st personer på 1 år som väljs på stämman.

  • Men VIKTIGT är att DU först frågar den person du tänkt föreslå om han/hon är villig till val i riksstyrelsen, sedan kontaktar du någon i valberedningen:
  • Christer Forssén 072 - 160 69 46 (Sammankallande)
  • Jonas Enbom 070 - 246 60 68
  • Christer Wallin 070 - 314 98 29
Magnus Nordbäck070 – 731 13 70
via e-mail: valberedning@fmck.se
//Hälsningar: Valberedningen FMCK riks.
Md 2022 3 fmck journalen framsida
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub