Valberedningen har ordet

AO område:

Ledamot idag:

Ja/nej till val

Föreslagen person, FMCK kår

Val:

Tillfrågad utav:
(FMCK Kår)

Valberedningens förslag

Utbchef

Lennart Rönnholm

Ja

Lennart Rönnholm Roslagen-Södertörn

Val 2 år

Lennart Rönnholm

Vice rikskårchef

Lennart Rönnholm

Ja

Lennart Rönnholm Roslagen-Södertörn

Val 1 år

Lennart Rönnholm

Ledamot

AO 6 Ekonomi

Börje Samuelsson

Ja

Börje Samuelsson Roslagen-Södertörn

Val 2 år

Börje Samuelsson

Ledamot

AO2 - Information/Rekrytering

Bim Kaataja

Ja

Bim Kaataja Roslagen-Södertörn

Val 2 år

Bim Kaataja

Ledamot

AO8 – Trafik säkerhet

Christer Wallin

Nej

Stefan Lundin FMCK Västerås

Val 2 år

FMCK Västerås

Stefan Lundin FMCK Västerås

Ledamot

AO9 - Civil samverkan

Patrik Montgomery

Ja

Patrik Montgomery Roslagen-Södertörn

Val 2 år

Patrik Montgomery

Ledamot

Niklas Lundin

Nej

Fyllnadsval 1 år

Vakant

Val på 1 år

Idag - Godkänd

Ja/nej till val

Idag - Lekmanna

Ja/nej till val

Föreslagna personer

Valberedningens förslag

Revisor

Clas Nicklasson

Stefan Westergren

Ja

Clas Nicklasson

Stefan Westergren

Revisor suppleant

Malin Johansson

Rasmus Persson

Ja

Malin Johansson

Rasmus Persson** Samt en Valberedning med 4 st personer på 1 år som väljs på stämman.

  • Men VIKTIGT är att DU först frågar den person du tänkt föreslå om han/hon är villig till val i riksstyrelsen, sedan kontaktar du någon i valberedningen:

Christer Forssén 072 - 160 69 46 (Sammankallande)

  • Jonas Enbom 070 – 246 60 68
  • Kent Dahlberg 070 - 175 93 22
  • Rasmus Persson076 - 311 41 63
    via e-mail: valberedning@fmck.se
    //Hälsningar: Valberedningen FMCK riks.
Md 2022.2 fmck journalen boxshot
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub