Valberedningen har ordet

Valberedningens arbete är nu i gång inför 2023

Valberedningen för FMCKs riksstyrelse är nu i gång med sitt arbete inför valen vid Riksstämman 2023.
Vem eller vilka vill du och/eller din kår nominera till en post i riksstyrelsen?

Men…

 • Valberedningen känner att det behövs ett klargörande när det gäller valberedningens uppgift och ansvar
 • Valberedningen ska vid Riksstämman föreslå kandidater till FMCKs riksstyrelse
 • Förslagen grundar sig på det förslag som kårerna skickar in till valberedningen
 • Det är alltså inte valberedningens primära uppgift att ta fram kandidater till riksstyrelsen utan det är kårernas och medlemmarnas ansvar
 • Valberedningens uppgift är främst, som namnet antyder, att sammanställa kårernas önskemål, ta kontakt med föreslagna kandidater och i samband med Riksstämman föreslå de personer som enligt kårerna och valberedningen är mest lämpliga att inneha platser i Riksstyrelsen
 • Det är, som alla förstår, omöjligt för valberedningen att känna till enskilda kårmedlemmars kapaciteter och egenskaper och deras lämplighet att arbeta i Riksstyrelsen. Detta är ett ansvar som kårerna måste ta på sig.
 • Vi förväntar oss därför att ni tar er del av ansvaret för att få en bra och kompetent riksstyrelse genom att skicka in förslag på kandidater snaras.
 • Och har ni inga förslag så tala om det också. En reaktion är bättre än ingen alls.

Vi i valberedningen lägger ner en hel del arbete på vår uppgift och tar den på största allvar. Vi hoppas på er förståelse och vilja att ta vår uppmaning till er och vi ser fram emot era kandidatförslag.

AO område:

Ledamot idag:

Ja/nej till val

Föreslagen person, FMCK kår

Val:

Tillfrågad/ föreslagen utav: (FMCK Kår)

Valberedningens förslag

Rikskårchef

Fredrik Blomdahl

Ja

Fredrik Blomdahl FMCK Eksjö

Val 2 år

FMCK Roslagen-Södertörn
FMCK Sundsvall

Fredrik Blomdahl FMCK Eksjö

Vice rikskårchef

Lennart Rönnholm

Ja

Lennart Rönnholm FMCK Södertörn

Val 1 år

FMCK Roslagen-Södertörn
FMCK Sundsvall

Lennart Rönnholm FMCK Södertörn

Ledamot

AO 3
STF Utbildning
AO 8 Trafiksäkerhet

Suzanne Zotterman

Ja

Suzanne Zotterman FMCK Göteborg

Val 2 år

FMCK Roslagen-Södertörn
FMCK Sundsvall

Suzanne Zotterman FMCK Göteborg

Ledamot

AO9 Stf Civil samverkan,
AO8 Trafik säkerhet

Claes Levinsson

Nej

Anna Gunnarsson FMCK Linköping

Val 2 år

FMCK Roslagen-Södertörn FMCK Sundsvall
Valberedningen

Anna Gunnarsson
FMCK Linköping

Ledamot AO4-Avtal

Camilla Blomdahl

Nej

Kjell Birnbach
FMCK Bohus-Dal

Val 2 år

FMCK Roslagen-Södertörn FMCK Sundsvall Valberedningen

Kjell Birnbach
FMCK Bohus-DalVal på 1 år

Idag - Godkänd

Ja/nej till val

Idag - Lekmanna

Ja/nej till val

Föreslagna personer

Valberedningens förslag

Revisor

Clas Nicklasson

Stefan Westergren

Ja

Stefan Westergren

Godkänd
Auktoriserad
Clas Nicklasson

Lekmanna
Stefan Westergren

Revisor suppleant

Malin Johansson

Rasmus Persson

Magnus Kallebäck

Godkänd
Auktoriserad
Malin Johansson

Lekmanna
Magnus Kallebäck

** Samt en Valberedning med 4 st personer på 1 år som väljs på stämman.

 • Men VIKTIGT är att DU först frågar den person du tänkt föreslå om han/hon är villig till val i riksstyrelsen, sedan kontaktar du någon i valberedningen:
 • Christer Forssén 072 - 160 69 46 (Sammankallande)
 • Jonas Enbom 070 - 246 60 68
 • Christer Wallin 070 - 314 98 29
 • Magnus Nordbäck 070 - 731 13 70

via e-mail: valberedning@fmck.se

Hälsningar: Valberedningen FMCK riks

Md 2022 4 fmck journalen framsida
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub