Camilla Blomdahl


Presentation av Camilla Blomdahl

Vid förra årets Riksstämma så godkändes ju riksstyrelsens proposition om att utöka med en ledamot i riksstyrelsen. Men tyvärr så blev det ingen vald till denna post av kårerna. Så då beslutade jag mig för att erbjuda mig själv att ta denna post fram till nästkommande riksstämma och det beviljades av riksstyrelsen.

Under året som ledamot så har jag främst skrivit protokoll och minnesanteckningar från styrelsemöten, träffar och andra möten som RS varit delaktiga i. Det var det som främst var tanken med denna extra ledamot. Men jag har under 2020 även varit ansvarig för Ao4, avtal och har där uppdaterat och tagit fram riktlinjer som gäller vid avtalsskrivning, men även en handbok för den nyrekryterade blivande mc-ordonnansen. Är också lite delaktig i annat som rör riksstyrelsen och kansliet.

Vem är jag då?!

Jag gick 1987 med som medlem i Blekingekåren i samband att jag skulle ta ett lätt Mc körkort och genomförde då Grundkursen på 100 timmar. 1990 gick jag även vinterkursen i Älvdalen. Hade även varit med några år innan jag gick med själv, men då som medföljande support till min pappa som var aktiv förare i enduro under 80-talet, men även kassör i kåren.

Har under alla årens lopp varit avtalshandläggare (även fortfarande), men också varit kårchef och sekreterare i Blekingekåren under ett antal år. Har även varit väldigt drivande i Småland/Blekinge FMCK Förbund och råd. Gjorde också stora tappra försök tillsammans med Fredrik att få igång FMCK Kalmar igen efter deras stora förlust av en mycket drivande medlem. Tyvärr så lyckades detta inte och kåren lades ned och mc-ordonnanserna som fanns gick med i FMCK Kronoberg.

Var aktiv i Blekingekåren fram till att jag flyttade till Småland 2011, då jag gick med i Eksjökåren istället. I Eksjökåren har jag precis har gått in i min tredje period som kassör (tror jag ), är även avtalshandläggare i FMCK Eksjö.

Har ju även under ett antal riksstämmor skrivit protokollen också

Bor tillsammans med min make Fredrik Blomdahl (FMCK Rikskårchef) och arbetar på Viking Beds of Sweden, där jag arbetar som tillskärare på vår sy avdelning. Fredrik och jag har varsin son, min är 27 år och Fredriks är 22 år. Bägge har varsin lägenhet, så ingen av dem bor hemma längre.

Hemma så håller vi mycket på med hus och trädgård och när tillfällen ges så ger vi oss ut och kör med våra motorcyklar.

Vill att alla kårer skall veta att Fredrik och jag inte har några problem med att arbeta tillsammans, oavsett om det är i FMCK eller på arbete (har tidigare varit anställda på samma företag). Vi sköter detta väldigt professionellt, bägge har sin egen vilja och tycke. Vi känner inte att det är några problem i riksstyrelsen.

Det var lite om mig och jag ställer mig positiv till att bli vald som ledamot i FMCK Riksförbund om ni önskar.

/Camilla Blomdahl

FMCK Eksjö

Md fmck journalen nr1.2021 framsida
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub