VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

Men Du kan fortfarande komma in med förslag på kandidater till Riksstämman, för det är DU som väljer vilken styrelse Du vill skall arbeta för Oss medlemmar.

- Det är inte förrän på Riksstämmodagen som valet av FMCK riksstyrelse 2021 görs.

AO område:Ledamot idag:Ja/nej till valFöreslagen person, FMCK kårVal:

Tillfrågad utav:
(FMCK Kår)

Valberedningens förslag
RikskårchefFredrik Blomdahl JaFredrik BlomdahlVal 2 år FMCK Sundsvall
FMCK Eksjö
Fredrik Blomdahl
Vice rikskårchefLennart RönnholmJaLennart RönnholmVal 1 år FMCK Sundsvall
FMCK Eksjö
Lennart Rönnholm
LedamotC-H Hallberg
Susanne ZottermanVal 2 år Valberedningen
FMCK Sundsvall
FMCK Eksjö
Susanne Zotterman
Ledamot Claes LevinssonJaClaes LevinssonVal 2 år FMCK Sundsvall
FMCK Eksjö
Claes Levinsson
LedamotCamilla BlomdahlJa Niklas Lundin
Camilla Blomdahl
Fyllnadsval 1 år FMCK Boden
FMCK Sundsvall
FMCK Eksjö
Camilla Blomdahl
Val på 1 årIdag - GodkändJa/nej till valIdag - LekmannaJa/nej till valFöreslagna personerValberedningens förslagValberedningens förslag
Revisor Clas NicklassonJaAgneta ZandinNejStefan WestergrenClas NicklassonStefan Westergren
Revisor suppleantMalin JohanssonJaStefan WestergrenJaRasmus PerssonMalin JohanssonRasmus Persson

** Samt en Valberedning med 4 st personer på 1 år som väljs på stämman.

 • Men VIKTIGT är att DU först frågar den person du tänkt föreslå om han/hon är villig till val i riksstyrelsen, sedan kontaktar du någon i

  valberedningen:
  Christer Forssén 072-160 69 46 (Sammankallande)
  Jonas Enbom 070-246 60 68
  Kent Dahlberg 070-175 93 22
  Rasmus Persson 076-311 41 63
  via e-mail: valberedning@fmck.se


//Hälsningar: Valberedningen FMCK riks.

Md fmck journalen 2 2021 framsida
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub