VALBEREDNINGEN EFTERLYSER

Det är viktigt att vi får in förslag på kandidater till Riksstämman, för det är Du som väljer vilken styrelse Du vill skall arbeta för Oss medlemmar.

-Här kommer vi att redovisa inkomna förslag ifrån medlemmarna till val av FMCK riksstyrelse vid Riksstämman 2021.

AO område:Ledamot idag:Ja/nej till valFöreslagen person, FMCK kårVal:

Tillfrågad utav:
(FMCK Kår)

Valberedningens förslag
RikskårchefFredrik Blomdahl JaFredrik BlomdahlVal 2 år FMCK Sundsvall Fredrik Blomdahl
Vice rikskårchefLennart RönnholmStämman väljerLennart RönnholmVal 1 år FMCK Sundsvall Lennart Rönnholm
LedamotC-H HallbergSusanne ZottermanVal 2 år Valberedningen FMCK Sundsvall Susanne Zotterman
Ledamot Claes LevinssonJaClaes LevinssonVal 2 år FMCK Sundsvall Claes Levinsson
LedamotCamilla Blomdahl Niklas Lundin
Camilla Blomdahl
Fyllnadsval 1 år FMCK Boden FMCK Sundsvall Camilla Blomdahl
Val på 1 årIdag - GodkändJa/nej till valIdag - LekmannaJa/nej till valFöreslagna personerValberedningens förslagValberedningens förslag
Revisor Clas NicklassonAgneta ForssénNejStefan WestergrenGodkänd –Stefan Westergren
Revisor suppleantMalin JohanssonStefan WestergrenJaRasmus PerssonGodkänd –Rasmus Persson

** Samt en Valberedning med 4 st personer på 1 år som väljs på stämman.

 • Men VIKTIGT är att DU först frågar den person du tänkt föreslå om han/hon är villig till val i riksstyrelsen, sedan kontaktar du någon i

  valberedningen:
  Christer Forssén 072-160 69 46 (Sammankallande)
  Jonas Enbom 070-246 60 68
  Kent Dahlberg 070-175 93 22
  Rasmus Persson 076-311 41 63
  via e-mail: valberedning@fmck.se


//Hälsningar: Valberedningen FMCK riks.

Är du vår blivande CMR instruktör?

Under 2021 kommer vi starta utbildningen av CMR (Civil Mc Resurs)

Läsa mera

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub