gj

Vårt tillträde till banområdet regleras i ett nyttjanderättsavtal med Fortifikationsverket i samverkan med P7 och Försvarsinspektören för hälsa och miljö (FIHM). Avtalskostnaden, f n på 50 000 kr per år och berättigar oss till totalt 50 träningstillfällen per kalenderår. Träningstiderna planeras in i av P7, som koordinerar vårt nyttjande med militära aktiviteter, jakt, och flera andra nyttjare. Det är huvudsak därför vårt schema rullar med viss oregelbunden träningstilldelning.

Det här gäller på vårt tilldelade banområde

Vi arbetar frivilligt för föreningsgemenskap och för att utveckla dig som mc-förare, både som motionär och för din elitsatsning. Det är ett delat medlemsansvar att få föreningens ambitioner i mål, därför förväntar vi oss att vi alla aktivt hjälps åt.

Md 2022.2 fmck journalen boxshot

Testtest
test testtest testtest testtest testtest testtest testtest testtest testtest testtest testtest testtest testtest testtest testtest testtest testtest testtest test

Md fmcklogga
Historia
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub