Fmckgbgtop

Om FMCK Gbg

FMCK är en frivillig försvarsorganisation som utbildar kvinnor och män till motorcykelordonnanser för uppgifter inom Hemvärnet.

FMCK består av en riksorganisation och förbundsorganisation som förgrenas i lokala kårer över hela landet varav FMCK Göteborg är en.

FMCK Göteborg har kårlokal och garage på Göteborgs garnisons område. Kåren består av medlemmar som väljer en styrelse och tillsammans jobbar vi ideellt för det vi tycker är roligt och viktigt, nämligen motorcyklar, att åka motorcykel, frivilligt försvar och trafiksäkerhet.

Göteborgskåren förmedlar ordonnansutbilning för den som vill bli mc-ordonnans. Kurserna omfattar bl.a. militär trafikteori, mc-körning i stadstrafik, terrängkörning, sjukvård, orientering på mc, viss rekognoscering, militära trafikregler och att själv kunna sköta och meka sin mc.

Mc-utbildningen sker på militär mc. Endast då våra uppdragsgivare, Försvarsmakten och FMCK riksorganisation, ser ett behov börjar vi utbildningen för det civila mc-körkortet. Tillsvidare kommer dock ingen sådan civil körkortsutbildning ske, utan endast de som innehar körkort A antas till kurs för att bli mc-ordonnans. Har du ej genomfört värnplikt eller annan militär grundutbildning behöver du genomföra någon form av militär grundutbildning.

När du påbörjar en sådan utbildning förbinder du dig att avtalsskriva dig som mc-ordonnans i Hemvärnet under minst fyra år och där tjänstgöra minst 4 dygn per år. Det är en krigsplacering och man bär då uniform och vapen vid behov.

Som färdigutbildad mc-ordonnans blir du krigsplacerad i Hemvärnet för att där utföra och öva din befattning tillsammans med andra hemvärnsmän, exempelvis bilkårister, signalister, hundförare m.fl.

Vår huvudsakliga uppgift är alltså att utbilda mc-åkare på olika sätt, men vi gör även annat än att utbilda. Vi fungerar precis som andra föreningar gör, dvs medlemmarna avgör själva vad vi vill syssla med.

FMCK Göteborgs övriga aktiviteter är bl.a.:

  • Vi deltar i diverse större och mindre arrangemang såsom Göteborgsvarvet, Barnens flyghelg och military weekend.
  • Medlemmar har tillgång till ett antal arrangemang anordnade av riksorganisationen; trafiksäkerhetsutbildning, styrelseledamotutbildning, enduroläger för tjejer, påbyggnadsutbildningar för mc-ordonnanser med mera.
  • Du får kårtidningen FMCK Journalen
  • Dessutom är vi SVEMO och SMC anslutna.
  • Vi är även den kår du behöver tillhöra för att gå en CMR-kurs och vara verksam i Göteborgsområdet.
Md fmck journalen 2021.3 framsida
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub