UtbildningFMCK:s preliminära kursutbud centrala kurser 2022


KursKursplatsVeckaKursdatumInfo
GUGrundkurs Mc-ordonnans vinter x 3
Trängslet skjutfält, Älvdalen6
7
8
INSTÄLLD
INSTÄLLD
INSTÄLLD
INSTÄLLDA
IUFM Fk VinterVinterenheten Boden, Arvidsjaur10-11220307-220317
CivilGrundkurs CMR instruktörSkövde1115-20 mars 2022
CivilGrundkurs CMRSkövde145-10 april 2022
RiksstämmaNorrköping16220422-220424
GUGrundkurs Mc-ordonnans
Marma skjutfält19-20220507-220521
CivilGrundkurs CMRSkövde2017-22 maj 2022
IURU Instruktör sommarSkövde21220521-220528
GU
UU
Gk Mc A2
Uk 3 A1
Skövde26-28220629-220716
GUGrundkurs Mc-ordonnansKråks skjutfält, Karlsborg29-30220716-220730
IUIK McKråks skjutfält, Karlsborg29-30220716-220730
UUUngdomskurs 1Kråks skjutfält, Karlsborg29-30220716-220730
GK Trafiktjänst 1Skövde30220723-220730
CivilGrundkurs CMRSkövde312-7 augusti 2022
GUGrundkurs Mc-ordonnans x 2Eksjö garnison
34-35
36-37
220820-220903
220903-220917
FK Mc-ordonnansEksjö garnison39220924-221001
CivilGrundkurs CMRESO3927 sept - 2 okt
GUGrundkurs MekanikerSkövde42221015-221022
FK MekanikerSkövde43221027-221030
UUUngdomskurs 2Kråks skjutfält, Karlsborg44221029-221105
RU MekanikerSkövde44221103-221106
InstruktörskonferensSkövde44221104-221106
IUKurschefskursSkövde45221105-221112
CivilGrundkurs CMR instruktörSkövdeEventuelltKan komma att utgå
CivilGrundkurs Vinter CMROklartEventuelltKan komma att utgå
GUPreliminärt GKMc-ordonnans vinterOklart
Eventuellt
Kan komma att utgå

IU (instruktörsutbildning)
GU (grundutbildning)
UU (ungdomsutbildning)

Civil (civil utbildning), mer info om de civila kurserna se flik Civil verksamhet


Är du här för första gången och är intresserad av våra utbildningar så läs allt på denna sida under rubriker som berör dig. Är du intresserad av våra utbildningar till Civil mc-resurs (CMR) gå till fliken Civil samverkan och läs om CMR. Vill du söka några av våra utbildningar kontaktar du din närmsta FMCK-kår. Kontaktuppgifter hittar du här: FMCK-kårer.

På kåren genomförs intervju och ni upprättar tillsammans en utbildningsplan. De ska också skriva på din kursanmälan.

När du ska söka våra kurser använder du ansökningsblankett och medsänder de bilagor som skall vara med.

För militära kurser: Kursanmälningsblankett Frivilligutbildning Bilaga som skall med är: "Avtal för frivilliga vid utbildning" Mall hur man fyller i kursanmälan för militära kurser se nedan dokumentet "Korrekt ifylld kursanmälan"

För CMR-kurs finns anmälningsblankett och blankett för att begära registerutdrag från polisen, längst ner på denna sida. Viktigt att kuvertet från polisen inte är öppnat när du visar det för kåren.

OBS! Kursanmälan måste tillstyrkas (skrivas under) av din kår och för militär kurs även av OrgE/ utbildningsgrupp.


Använd rätt blankett. Fyll i blanketten rätt. SKRIV TYDLIGT!!!


Sista ansökningsdag och tid för antagningsbesked gäller för alla kurser

  • Sista ansökningsdag är 12 veckor innan kursstart.
  • Antagningsbesked skickas ut ca 10 veckor innan kursstart


Viktigt att veta när du ska söka till våra kurser

Information om vad som är viktigt att veta
Rekryteringsprocess med utbildningsavtal (GK MC)

Hur man fyller i en kursanmälan för militära kurser

Korrekt ifylld kursanmälan

Civil mc-resurs

Läs allt om Civil mc-resurs under fliken Civil samverkan.

Militära kurser

Grundkurs MC

FMCKs Trafikutbildning Mc-ordonnans körkortskurs MC för dig som vill bli Mc-ordonnans men ännu inte har A2-kort
GK A2 - (körs ej varje år, kontakta FMCKs kansli för aktuell information)

Grundutbildning MC-Ordonnans

GU-F
Grundkurs MC
Grundkurs mc vinter

Kår som vill anordna Grundförmåga MC ska kontakta FMCK Kansli för godkännande. Blivande ordonnans genomför Grundförmåga MC lokalt på kår före Grundkurs MC.

Fortsättningskurs MC -

För dig som genomfört GKMC och GKMC Vinter
Fortsättningskurs MC

Kompletteringsutbildningar – trafik

GK Trafiktjänst 1
GK Trafiktjänst 2
Komplettering MC 40

Kompletteringsutbildningar – teknik

Materielvårdskurs (genomförs lokalt eller regionalt)
GK Mekaniker - kursplan

Kompletteringsutbildningar – andra fordon

Terränghjulingskurs (blåmarkeras/länkas de år vi kör utbildningarna)
Snöskoterkurs (blåmarkeras/länkas de år vi kör utbildningarna)

Instruktörsutbildning

Innan instruktörsutbildning påbörjas skall individuell utbildningsplan upprättas, kontakta utbildning@fmck.se

I planen ska man ta hänsyn till eventuella tidigare verifierade kunskaper, exempelvis om man har dokumenterad ledarerfarenhet, pedagogisk bakgrund etc. I vissa fall kan man då validera in dessa kunskaper för att korta ner utbildningsstegen. Notera att det är en fråga vi jobbar med att standardisera, som inte är färdig ännu.


FMCK-instruktör

Ordonnanskurserna GKmc och GKmc vinter avklarade

IK-G del 1 ca 12 dagar Fvrf

IK-G del 2 ca 8 dagar Fvrf

Grundkurs befälsföring för gruppbefäl ca 11 dagar, Lottakåren

IK-MC ca 2 veckor, FMCK, kursen består av två delar, dels ca en vecka egen färdighet på mc, därefter ca en vecka instruktörsroll.

IK-MC Praktik, ca 2 veckor, FMCK, godkänd praktik leder till förordnande som FMCK-instruktör


Därefter förväntas man tjänstgöra på vinterkurs för att få behörighet att hålla i utbildningsmoment i vintermiljö.

För att leda vinterutbildning ska kursen övningsledare vinter genomförts, se nedan.


Mc-instruktör

MC-instruktör, ca 7 v, LogS Skövde (Motorskolan), godkänd kurs ger interimistiskt förordnande som MC-instruktör

Övningsledare vinter, ca 10 dagar, Försvarsmaktens vinterenhet Arvidsjaur

Mc-instruktör vinter, ca 10 dagar, måste genomföras senast 2 år efter sommardelen, därefter förordnas man som MC-instruktör av LogS.


FMCK-tekniker (ej slutgiltigt fastställd)

Ordonnanskurserna GKmc och GKmc vinter avklarade

IK-G del 1 ca 12 dagar Fvrf

IK-G del 2 ca 8 dagar Fvrf

IK-Tekniker

Teknik fördjupning / Praktik på kurs / motsv ej fastställt

Godkänt resultat ger förordnande FMCK-tekniker med behörighet att tjänstgöra som teknikutbildare på central kurs.


Övrigt

Utöver ovanstående finns det även

UGL, utveckling grupp och ledare

En kurs som rekommenderas, ger större förståelse om gruppdynamik och människan i gruppen.


I första hand för MC-instruktörer

Handledarkurs, bra grund att stå på om man ska vara med och utbilda nya instruktörer

Kurschefskurs, ger större förståelse för att styra en kurs från start till mål.

Ungdomsutbildning

UK1
UK2
UK3

Ungdomsledarutbildning

Md 2022.1 fmck journalen boxshot
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub