UtbildningFMCK:s preliminära kursutbud centrala kurser 2022

KursidTyp Kurs Kursplats Vecka Kursdatum Info
5706:1
5706:2
5706:3
GU GK Mc-ordonnans vinter x 3
Trängslet skjutfält, Älvdalen 6
7
8

INSTÄLLDA
5737 IU FM FK Vinter Vinterenheten Boden, Arvidsjaur 10-11 220307-220317
Civil Grundkurs CMR instruktör Skövde 11 15-20 mars 2022
Civil Grundkurs CMR Skövde 14 5-10 april 2022
5736 Riksstämma Norrköping 16 220422-220424
5702:2 GU GK Mc-ordonnans
Marma skjutfält, Gävle 19-20 220507-220521
Civil Grundkurs CMR Skövde 20 17-22 maj 2022
5729 IU RU MC Instruktör sommar Skillingaryd 26 220627-220701
5700UU UK 3 A1 Skövde 26-28 220629-220716
5700 GU
GK Mc A2
Skövde 26-28
INSTÄLLD
5702:3 GU GK Mc-ordonnans Kråks skjutfält, Karlsborg 29-30 220716-220730
5712IU IK P Kråks skjutfält, Karlsborg 29-30 220716-220730
5713 IU IK Mc Kråks skjutfält, Karlsborg 29-30
INSTÄLLD
5733:1 UU UK 1 Kråks skjutfält, Karlsborg 29-30
INSTÄLLD
Civil Grundkurs CMR Skövde 31 2-7 augusti 2022
5702:1
5702:4
GU GK Mc-ordonnans x 2 Eksjö
34-35
36-37
220820-220903
220903-220917
5701FK FK Mc-ordonnans Eksjö 39 220924-221001
5710KU GK Trafiktjänst 1 Eksjö 39 220924-221001 Flyttad från v 30
Civil Grundkurs CMR Skövde 39 27 sept - 2 okt
5711 KU GK Mekaniker Skövde 42 221015-221022
5724KU FK Mekaniker Skövde 43 221027-221030 INSTÄLLD
5733:2 UU UK 2 Kråks skjutfält, Karlsborg 44 221029-221105
5725KU RU Mekaniker Skövde 44 221103-221106
IU Instruktörskonferens Skövde 44 221104-221106
5718 IU Kurschefskurs Skövde 45 221109-221112 OBS! Ny startdatum

Civil Grundkurs CMR instruktör Skövde 46 16-20 nov 2022
Civil Grundkurs Vinter CMR Oklart Eventuellt
5706 GU GK Mc-ordonnans vinter Oklart
Eventuellt


FMCK:s preliminära kursutbud centrala kurser 2023

Kurs idTypKursKursplatsVeckaKursdatumInfo
5727IURisk 1 el 2 Instr utbenligt trafikverketsenligt trafikverkets
5737IUFM Vinterkurs (instr Kallt väder)enligt vinterenhetenenligt vinterenheten
5717
IUMC Instruktör Vinterenligt LogSenligt LogS
5730RURU Instruktör VinterTrängslet skjutfält, Älvdalen
3042023-01-21 -- 2023-01-28
5706:1GUGK MC VinterTrängslet skjutfält, Älvdalen3062023-02-04 -- 2023-02-11
5706:2GUGK MC Vinter
Trängslet skjutfält, Älvdalen
307
2023-02-11 -- 2023-02-18
5706:3GUGK MC Vinter
Trängslet skjutfält, Älvdalen
3082023-02-18 -- 2023-02-25
5706:4GUGK MC VinterTrängslet skjutfält, Älvdalen3092023-02-25 -- 2023-03-04
5716:5KURep MC OrdP18 Gotland3112023-03-17 -- 2023-03-19
5715:2KUMVK MCMRV Borås3152023-04-14 -- 2023-04-16
5716:2KURep MC OrdMRV Värmland3162023-04-21 -- 2023-04-23
5736
Riksstämma3162023-04-21 -- 2023-04-23
5716:1KURep MC OrdMRS Linköping3182023-05-05 -- 2023-05-07
5702:2GUGK MCMarma skjutfält, Gävle319-3202023-05-02 -- 2023-05-20
5712:2IUIKP MCMarma skjutfält, Gävle319-3202023-05-02 -- 2023-05-20
FörslagCivilGrundkurs CMR319
5729RURU Instr MC SommarSkövde321
2023-05-20 -- 2023-05-27
5715:5KUMVK MCP18 Gotland3212023-05-27 -- 2023-05-29
FörslagCivilGrundkurs CMR322
5715:3KUMVK MCMRM Roslagen Södertörn3232023-06-09 -- 2023-06-11
Förslag
CivilGrundkurs CMR324
5700GU/UUGK MC A2 / UK 3Skövde327-3282023-07-01 -- 2023-07-15
5702:3GUGK MCKråks skjutfält, Karlsborg329-3302023-07-15 -- 2023-07-29
5712:3IUIKP MCKråks skjutfält, Karlsborg329-3302023-07-15 -- 2023-07-29
5713IUIK MC Kråks skjutfält, Karlsborg329-3302023-07-15 -- 2023-07-29
5733UUUK 1Kråks skjutfält, Karlsborg329-3302023-07-15 -- 2023-07-29
5710KUGK Trafiktjänst 1Skövde330 2023-07-22 -- 2023-07-29eller Eksjö v339
Förslag
CivilGrundkurs CMR
331
FörslagCivilGrundkurs CMR333
5702:4
GUGK MCEksjö334-335
2023-08-19 -- 2023-09-02
5712:4
IUIKP MCEksjö334-3352023-08-19 -- 2023-09-02
FörslagCivilGrundkurs CMR335
5702:1GUGK MCEksjö336-3372023-09-02 -- 2023-09-16
5712:1IUIKP MCEksjö336-3372023-09-02 -- 2023-09-16
5716:3
KURep MC OrdMRM Falun336
2023-09-08 -- 2023-09-10
5715:1KUMVK MCMRS Malmö338
2023-09-2 2 -- 2023-09-24
5701FKFK MCEksjö3392023-09-23 -- 2023-10-01
5711KUGK MekanikerSkövde3422023-10-14 -- 2023-10-21
5724KUFK MekanikerSkövde3432023-10-26 -- 2023-10-29
5725KURU MekanikerSkövde3442023-11-02 -- 2023-11-05
5734UUUK 2Kråks skjutfält, Karlsborg3442023-10-30 -- 2023-11-05
5718IUKurschefskursSkövde3452023-11-04 -- 2023-11-11

IU (Instruktörsutbildning)

GU (Grundutbildning)
UU (Ungdomsutbildning)

Civil (Civil utbildning), mer info om de civila kurserna se flik Civil verksamhet

GK (Grundkurs), FK (Fortsättningskurs), RU (Repetionsutbildning), UK (Ungdomskurs), CMR (Civil Mc-resurs), KU (Kompletteringutblidning)


Är du här för första gången och är intresserad av våra utbildningar så läs allt på denna sida under rubriker som berör dig. Är du intresserad av våra utbildningar till Civil mc-resurs (CMR) gå till fliken Civil samverkan och läs om CMR. Vill du söka några av våra utbildningar kontaktar du din närmsta FMCK-kår. Kontaktuppgifter hittar du här: FMCK-kårer.

På kåren genomförs intervju och ni upprättar tillsammans en utbildningsplan. De ska också skriva på din kursanmälan.

När du ska söka våra kurser använder du ansökningsblankett och medsänder de bilagor som skall vara med.

För militära kurser: Kursanmälningsblankett Frivilligutbildning Bilaga som skall med är: "Avtal för frivilliga vid utbildning" Mall hur man fyller i kursanmälan för militära kurser se nedan dokumentet "Korrekt ifylld kursanmälan"

För CMR-kurs finns anmälningsblankett och blankett för att begära registerutdrag från polisen, längst ner på denna sida. Viktigt att kuvertet från polisen inte är öppnat när du visar det för kåren.

OBS! Kursanmälan måste tillstyrkas (skrivas under) av din kår och för militär kurs även av OrgE/ utbildningsgrupp.


Använd rätt blankett. Fyll i blanketten rätt. SKRIV TYDLIGT!!!


Sista ansökningsdag och tid för antagningsbesked gäller för alla kurser

  • Sista ansökningsdag är 12 veckor innan kursstart.
  • Antagningsbesked skickas ut ca 10 veckor innan kursstart


Viktigt att veta när du ska söka till våra kurser

Information om vad som är viktigt att veta
Rekryteringsprocess med utbildningsavtal (GK MC)

Hur man fyller i en kursanmälan för militära kurser

Korrekt ifylld kursanmälan

Civil mc-resurs

Läs allt om Civil mc-resurs under fliken Civil samverkan.

Militära kurser

Grundkurs MC A2

FMCKs Trafikutbildning Mc-ordonnans körkortskurs MC för dig som vill bli Mc-ordonnans men ännu inte har A2-kort
GK A2 - (körs ej varje år, kontakta FMCKs kansli för aktuell information)

Grundutbildning MC-ordonnans

GU-F
GK MC
GK MC vinter

Kår som vill anordna Grundförmåga MC ska kontakta FMCK Kansli för godkännande. Blivande ordonnans genomför Grundförmåga MC lokalt på kår före Grundkurs MC.

Fortsättningskurs MC

För dig som genomfört GK MC och GK MC vinter
Fortsättningskurs MC

Kompletteringsutbildningar – trafik

GK Trafiktjänst 1
GK Trafiktjänst 2
Komplettering MC 409

Kompletteringsutbildningar – teknik

Materielvårdskurs (genomförs lokalt eller regionalt)
GK Mekaniker - kursplan

Kompletteringsutbildningar – andra fordon

Terränghjulingskurs (blåmarkeras/länkas de år vi kör utbildningarna)
Snöskoterkurs (blåmarkeras/länkas de år vi kör utbildningarna)

Instruktörsutbildning

Innan instruktörsutbildning påbörjas skall individuell utbildningsplan upprättas, kontakta utbildning@fmck.se

I planen ska man ta hänsyn till eventuella tidigare verifierade kunskaper, exempelvis om man har dokumenterad ledarerfarenhet, pedagogisk bakgrund etc. I vissa fall kan man då validera in dessa kunskaper för att korta ner utbildningsstegen. Notera att det är en fråga vi jobbar med att standardisera, som inte är färdig ännu.


FMCK-instruktör

Ordonnanskurserna GK MC och GK MC vinter avklarade

IK-G del 1 ca 12 dagar FVRF

IK-G del 2 ca 8 dagar FVRF

Grundkurs befälsföring för gruppbefäl ca 11 dagar, Lottakåren

IK-MC ca 2 veckor, FMCK, kursen består av två delar, dels ca en vecka egen färdighet på mc, därefter ca en vecka instruktörsroll.

IK-MC Praktik, ca 2 veckor, FMCK, godkänd praktik leder till förordnande som FMCK-instruktör


Därefter förväntas man tjänstgöra på vinterkurs för att få behörighet att hålla i utbildningsmoment i vintermiljö.

För att leda vinterutbildning ska kursen övningsledare vinter genomförts, se nedan.


Mc-instruktör

MC-instruktör, ca 7 v, LogS Skövde (Motorskolan), godkänd kurs ger interimistiskt förordnande som MC-instruktör

Övningsledare vinter, ca 10 dagar, Försvarsmaktens vinterenhet Arvidsjaur

Mc-instruktör vinter, ca 10 dagar, måste genomföras senast 2 år efter sommardelen, därefter förordnas man som MC-instruktör av LogS.


FMCK-tekniker (ej slutgiltigt fastställd)

Ordonnanskurserna GK MC och GK MC vinter avklarade

IK-G del 1 ca 12 dagar FVRF

IK-G del 2 ca 8 dagar FVRF

IK-Tekniker

Teknik fördjupning / Praktik på kurs / motsv ej fastställt

Godkänt resultat ger förordnande FMCK-tekniker med behörighet att tjänstgöra som teknikutbildare på central kurs.


Övrigt

Utöver ovanstående finns det även

UGL, utveckling grupp och ledare

En kurs som rekommenderas, ger större förståelse om gruppdynamik och människan i gruppen.


I första hand för MC-instruktörer

Handledarkurs, bra grund att stå på om man ska vara med och utbilda nya instruktörer

Kurschefskurs, ger större förståelse för att styra en kurs från start till mål.

Ungdomsutbildning

UK 1
UK 2
UK 3

Ungdomsledarutbildning

Md 2022.2 fmck journalen boxshot
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub